Rubrika: Seznam mateřských školek

mš kouzelný svět

Mateřská škola Kouzelný svět

Ve Frýdku-Místku v ulici Nad rybníkem se nalézá soukromá Mateřská škola Kouzelný svět. Tato mateřská škola sází především na individuální přístup, jenž je prakticky nejdůležitějším faktorem pro skutečný rozvoj dítěte. V mnohačlenné skupině je...

mš rozekvítek frýdek

Mateřská škola Rozekvítek

Soukromá Mateřská škola Rozekvítek na ulici P. Holého ve Frýdku-Místku nabízí programy vzdělávání dětí založené na Montessori metodě výuky. Je zde jak miniškolka, tak vlastní mateřská škola. Miniškolka se snaží vytvářet bezpečné a důvěrné...

mš staré město

Mateřská škola Staré Město

Součástí základní školy Staré Město v Jamnické ulici ve Frýdku-Místku je Mateřská škola Staré Město nacházející taktéž v Jamnické ulici. Od 1. září 1998 pracuje tato mateřská škola ve vzdělávacím programu „Začít spolu“, který...

mš galileo school frýdek

Mateřská škola Galileo school

Galileo school sídlící na ulici Jana Čapka ve Frýdku-Místku je soukromou mateřskou školou. Jde o bilingvní mateřskou školku založenou v roce 2008. V síti předškolních zařízení je zařazena od roku 2009. Snaží se rozvíjet...

mš 8 pěšího pluku místek

Mateřská škola 8. pěšího pluku

Pro mateřskou školu, jež má své sídlo na ulici 8. pěšího pluku ve Frýdku-Místku, je typické, že nabízí speciální pedagogickou péči i dětem postiženým s vadami řeči, sluchu i dalšími zdravotními potížemi jako například...

mš naděje

Mateřská škola Naděje

Komplexní rozvoj dítěte ve všech jeho aspektech a vytvoření co nejlepších podmínek pro tělesný, duševní a společenský rozvoj dítěte si klade za cíl mateřská škola Naděje, která sídlí v ulici K Hájku ve Frýdku-Místku....

mateřská školka skalice

Mateřská škola Skalice

Ve Skalici, která je součástí Frýdku-Místku, se přímo na adrese zdejší základní školy nalézá také mateřská škola. Skalice číslo 192 proto skrývá dvoutřídní mateřskou školu s kapacitou celkem 45 dětí. Společně se základní školou,...

mateřská školka chlebovice

Mateřská škola Chlebovice

V Chlebovicích, součásti Frýdku-Mísku v ulici Pod Kabáticí, se nachází mateřská škola. Je součástí základní školy sídlící na stejné adrese. Jde přitom o školku s velmi dlouhou historií. Na uvedené adrese byla třída mateřské...

mateřská školka lískovec

Mateřská škola Lískovec

Spojení základní a mateřské školy využívá Mateřská škola Lískovec, kterou najdete v ulici K Sedlištím ve Frýdku-Místku. Ovšem nejde o žádnou velkou mateřskou školu, jak by se mohlo vzhledem ke spojení se základní školou...

mš lískovecká frýdek

Mateřská škola Lískovecká

Mateřská škola Lískovecká je součástí Základní školy Elišky Krásnohorské. Nalézá se na okraji města Frýdek-Místek. Snahou zdejších učitelů je nedávat dětem hotové poznatky, ale snažit se je přimět k tomu, aby měly zájem objevovat...

mš pastelka frýdek místek

Mateřská škola Pastelka

Ve Frýdku-Místku na ulici J. Čapka najdete Základní a mateřskou školu. Patří pod ní mateřská škola Pastelka, která byla založena už v roce 1925. Od roku 2003 je součástí Základní škola Jana Čapka, sídlí...

mš křivánek

Mateřská škola Skřivánek

Ve Frýdku-Místku na ulici J. Čapka najdete Základní a mateřskou školu. Je sem zařazena i Mateřská škola Š Skřivánek. Má celkem šest tříd situovaných ve dvou budovách na Slezské a Bavlnářské ulici. Tato mateřská...

mš anenská

Mateřská škola Anenská

Ve Frýdku-Místku na Anenské ulici se nalézá MŠ Anenská. Nedisponuje pouze hlavní budovou, má ještě pobočku na ulici J. Trnky. Děti jsou zde v hlavní budově rozděleny do tříd pod názvem Jablíčko, Sluníčko, Květinka,...

mš mateřidouška

Mateřská školka Mateřídouška

Vzdělávací program Začít spolu charakterizuje mateřskou školku Mateřídouška ve Frýdku-Místku, která sídlí v centru sídliště Slezská na ulici J. Božana. Založena zde byla už v roce 1990. V letech 1996-2001 se stala replikační školou,...

mš sněženka

Mateřská škola Sněženka

Na třech místech ve Frýdku-Místku současně má své budovy Mateřská školka Sněženka. První z nich je na ulici Josefa Lady, druhá na Svatopluka Čecha, třetí na 8. pěšího pluku v Místku. Domovskou je přitom...

mš beruška

Mateřská školka Beruška

Hlavním mottem vzdělávání MŠ Beruška se sídlem v ulici Nad Lipinou ve Frýdku-Místku jsou slova: „děti mají dostat takové bohatství, o které by nepřišly, ani kdyby se při ztroskotání zachránily nahé,“ která vyslovil Fernández...

mš pohadka

Mateřská školka Pohádka

Na okraji městské části Frýdek ve městě Frýdku-Místku se nachází Mateřská škola Pohádka je její pobočka v Třanovského ulici. Chlubí se dlouhou tradicí, poprvé své dveře otevřela dětem v září roku 1982. Tehdy sem...

mateřská školka sviadnov

Mateřská škola Sviadnov

Ve Sviadnově, v okrese Frýdek-Místek se v ulici Na Drahách nalézá mateřská škola Sviadnov. Děti se v této mateřské škole vzdělávají na základě školního vzdělávacího programu určeného pro předškolní vzdělávání s názvem „Jen si...

ms fryčovice

Mateřská škola Fryčovice

Ve vesnici Fryčovice v okrese Frýdek-Místek je mateřská škola Fryčovice. Disponuje dvěma propojenými budovami, které jsou umístěny v rozsáhlé a pěkné zahradě. Na zahradě travnaté plochy, pískoviště, lesík, prolézačky, houpačky a děti ji celoročně...

mš dobratice

Mateřská škola Dobratice

K základní škole Dobratice u Frýdku-Místku náleží i Mateřská škola Dobratice. Mottem mateřské školy je: „Pojďte si sem s námi hrát, učit se a povídat, ať se Vám tu pěkně daří, celý rok a...