Mateřská škola 8. pěšího pluku

Pro mateřskou školu, jež má své sídlo na ulici 8. pěšího pluku ve Frýdku-Místku, je typické, že nabízí speciální pedagogickou péči i dětem postiženým s vadami řeči, sluchu i dalšími zdravotními potížemi jako například autismem. Patří do sítě škol, které podporují zdraví. Vzdělávací systém je v této mateřské škole ve Frýdku-Místku založen na školním vzdělávacím programu s názvem „Objevujeme svět pro zdravý život“, který podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte. Důraz se klade hlavně na rozvoj komunikačních schopností.

Logopedická výuka i přesná diagnostika

Funguje zde každodenní logopedická výuka, která se snaží odstranit vadnou výslovnost hlásek. Pedagogičtí pracovníci se zde zaměřují na velmi přesnou diagnostiku dětských potíží a následně se snaží s dětmi pracovat na základě individuálních plánů ve spolupráci s odborníky a rodiči. Základem je velmi malý kolektiv jednotlivých tříd, který umožňuje individuální přístup. Dětem se věnují i speciální pedagogové a vždy přihlížejí k individuálním potřebám každého dítěte.

Speciální výbava pro práci se zdravotně postiženými

Mateřská škola na ulici 8. pěšího pluku má také rozsáhlé vybavení pro práci s dětmi s určitým zdravotním hendikepem. Disponuje moderním logopedickým pracovištěm, dále má pracovnu pro výuku dětí s poruchou autistického spektra, dále počítačovou učebnou vybavenou různými speciálními výukovými programy určenými pro rozvoj řeči. Pro rozvoj jemné motoriky a práci s hlínou se využívá keramická dílna. K pohybovým aktivitám slouží rozsáhlá školní zahrada.

Webová stránka:
Kontaktní mail:
Kontaktní telefon:

Mohlo by se vám líbit...