Děti musí sportovat. Proč?

Zařadit sport do života dětí je klíčové. Řada rodičů však neví, proč vlastně své děti (někdy až) nutit ke sportovním aktivitám, když k tomu samy mají značný odpor. Vliv sportu či pohybu obecně na děti je však zcela zřejmý. Předně se prospívá imunitě, ze které se tím pádem stává neprůstřelné rytířské brnění, skrze které neprojde ani jeden vir, ani jedna bakterie. Ostatně těchto důvodů je víc než dost. Pojďme se seznámit s dalšími. 

Zdravé sebevědomí jako jeden z mnoha benefitů 

Posílení zdraví a imunitního systému – přesně to jsou první položky na seznamu výhod toho, že děti sportují. Tím však výčet ani náhodou nekončí. K dalším důvodům, proč mají děti sportovat, patří i možnost získat zdravé sebevědomí. Tím, že se děti setkávají s neúspěchem, ale zároveň se překonávají, posilují a budují své sebevědomí, což je jeden z dalších klíčů úspěšného a šťastného života. 

Díky sportování si budují pokrok, zdravou sebedůvěru, nachází příležitosti, jak zažít či překonat neúspěch. To vše můžeme označit za zdravé základy jejich úspěšné budoucnosti. 

Zvýšení celkové odolnosti 

Děti by měly sportovat také z toho důvodu, že se jim zvyšuje celková odolnost. Není tajemstvím, že svět se za poslední roky rapidně proměnil. Děti dnes už nemusí krmit zvířata ani farmařit za úsvitu. Dnes je jejich dětství rapidně volnější, což ale může vést k povolení psychické nebo fyzické odolnosti.  

Tím, že bude dítě sportovat, však nedochází k povolení zmiňovaných stránek jejich života. Psychická a fyzická odolnost se buduje tím, že pravidelným pohybem překračují hranice své komfortní zóny.  

Útěk z digitálního světa 

I když se rodiče snaží o to, aby dítě co nejvíce pochopilo digitální svět, který je pravděpodobně jeho budoucností, trávit hodiny dne u počítače rozhodně není zdraví prospěšné. A právě takový pohyb je jistým způsobem útěkem z digitálního světa. Je to prostředek, který napomáhá k udržení zdravé rovnováhy čili k takové bilanci mezi realitou a výdobytky moderní doby. 

Mohlo by se vám líbit...