Nejčastější problémy, které trápí děti při nástupu do školky

Nástup dítěte do školky je velká věc, a to nejen pro ně samotné, tak pro rodiče. Je důležité se na tento krok připravit tím, že se bude dítě držet od rodičů, respektive nebude na nich tolik fixované. Protože právě fixace na rodiče je jeden z nejčastějších problémů, kterými se učitelky v mateřské školce musí zabývat. Zejména u menších dětí bývá fixace tak obrovskou čárou přes rozpočet, že nástup do školky bývá poté na nějakou dobu odložen.  

Nemluvíme však o jediném problému, který se pojí s nástupem do nového prostředí. Pojďme si zmínit další problémy, které mohou rodiče dětí nadmíru trápit.  

Obtížná adaptace na nové prostředí 

Jedním z dalších problémů je velmi obtížná adaptace na nové prostředí. Pro děti bývá velmi problematické zvyknout si na nové prostředí, které je tak odlišné od jejich domácího, na které jsou ostatně nejvíce zvyklí.  

S tímto problémem musí rodiče počítat a měli by se snažit zavčasu dítě na něco takového připravit. V ideálním případě by se pro tento krok mělo udělat maximum, aby došlo k jeho eliminování nebo předejití.  

Chybí základní dovednosti 

Pokud dítě nedochází do jesliček, ale opravdu už míří ve svém třetím roce do mateřské školy, mělo by ovládat několik věcí, zejména tedy základních dovedností, k nimž patří docházení na toaletu, také oblékání nebo umění jíst bez pomoci.  

Bohužel se velmi často stává, že dítě tyto základní dovednosti neovládá. Učitelky v mateřské škole se však liší od těch v jesličkách a jejich povinností není starat se přesně o toto. Počítají už se samostatnějšími dětmi, které alespoň to nejzákladnější umí samy.  

Nevhodný výběr mateřské školy 

Někdy se však může přijít na to, že problém je ve špatném výběru mateřské školky. Rodiče někdy své dítě přeceňují, nebo ho naopak podceňují, což ke špatnému výběru mateřské školy může opravdu vést.  

V ideálním případě je dobré vzít v potaz vlastnosti školky, nikoliv pouze vzdálenost od bydliště nebo to, jak daleko máte školku od své práce. 

Mohlo by se vám líbit...