Mateřské školky ve Frýdku-Místku

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola Lískovecká

Na okraji Frýdku-Místku se nalézá mateřská škola Lískovecká. Snaží se v dětech pěstovat touhu po objevování, sází na velice širokou nabídku různých zájmových aktivit od výtvarných přes hudební až po pohybové, účastní se i různých celostátních projektů. Pořádá také adaptační hravá dopoledne, aby přechod dítěte z domácí péče do školky nebyl násilný.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská školka Beruška

Základním stavebním kamenem vzdělávacího programu mateřské školky Beruška sídlící v ulici Pod Lipinou a Olbrachtově je mezinárodní koncepce Step by Step známá v Čechách pod názvem Začít spolu. Hlavními pilíři výchovy je zde komunikace, spolupráce a řešení problémů. Školka se už v roce 1996 stala modelovou školou tohoto programu, a proto s ním má letité zkušenosti.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola Sněženka

Mateřská škola Sněženka má kromě hlavního pracoviště na ulici Josefa Lady i dvě další pobočky na ulici Svatopluka Čecha a 8. pěšího pluku. Děti po celou dobu docházky provádí program „Poznáváme svět“, kdy se formou hry povzbuzuje jejich chuť učit se a seznamovat se s okolím. Podporují zde v maximální míře pobyt dětí venku, což umožní zastíněné a vybavené školní zahrady u všech tří školních areálů.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská školka Mateřídouška

Na ulici J. Božana ve Frýdku-Místku sídlí mateřská školka Mateřídouška, která vychází ze vzdělávacího programu Začít spolu zaměřeného na rozvoj samostatného a přiměřeně sebevědomého dítěte. Kromě toho se účastní projektu Zelená škola a klade proto důraz na vztah k přírodě a ekologii, který si dětí mohou vyzkoušet v praxi na rekonstruované zahradě přírodního rázu.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská školka Josefa Myslivečka

Hlavní sídlo MŠ Josefa Myslivečka se nachází ve Frýdku-Místku na stejnojmenné ulici, dále má školka ještě dvě odloučená pracoviště na ulici F. Čejky a také v Lysůvkách na Příborské ulici. Hlavní vzdělávací koncepce sází na heterogenní věkově smíšené třídy, kde se mladší mohou učit od starších a naopak starší berou ohled na mladší. Bohatá je zde zájmová činnost a nechybí logopedické třídy pro přípravu na ZŠ.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola Anenská

Mateřská škola Anenská má svoji centrální budovu na Anenské ulici, ovšem jedno pracoviště se nachází i na ulici J. Trnky. Děti v jednotlivých třídách provází celým školním rokem jako hlavní motiv v každé třídě třeba animovaný hrdina, hra či oblíbená kniha. Důraz se klade na pestrou zájmovou doplňkovou činnost ve formě kroužků a také těsný kontakt školky s rodiči dětí, který posilují společné akce.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola Pastelka

Mateřská škola na ulici Jana Čapka zahrnuje Mateřskou školu Pastelka. Pastelka se dvěma třídami a sídlem ve Slezské ulici nabízí rodinnou atmosféru malé školky. Má maximální kapacitu celkem 48 dětí, takže zajišťuje skutečně individuální péči a je zde i nadstandardní herní vybavení včetně nábytku. Nacházejí se zde pouze dvě třídy pro 24 dětech.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská školka Pohádka

Na tradici školní výuky trvající už od roku 1982 staví mateřská školka Pohádka se sídly v Třanovského a Gogolově ulici. Původně školka sloužící hlavně pro děti hornických rodin se postupem času proměnila v otevřenou školku pro děti z různých sociálních prostředí. Snaží se formou zábavné hry vychovávat z dětí svébytné a komplexní osobnosti, podporuje celou řadu zájmových kroužků.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola Skřivánek

Mateřská škola Skřivánek sídlí také Slezské a navíc i v Bavlnářské ulici a snaží se především o ekologickou výchovu dětí, vztah k životnímu prostředí, úctu a respekt ke všemu živému. Spadá pod základní a mateřskou školu na ulici Jana Čapka. Disponuje celkem šesti třídami. Nabízí rovněž celou řadu zájmových kroužků.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola Lískovecká

Na okraji Frýdku-Místku se nalézá mateřská škola Lískovecká. Snaží se v dětech pěstovat touhu po objevování, sází na velice širokou nabídku různých zájmových aktivit od výtvarných přes hudební až po pohybové, účastní se i různých celostátních projektů. Pořádá také adaptační hravá dopoledne, aby přechod dítěte z domácí péče do školky nebyl násilný.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola Lískovec

V ulici K Sedlištím ve Frýdku-Místku se nachází Mateřská škola Lískovec spadající pod Základní školu ve stejnojmenné ulici. Jde o malou jednotřídní mateřskou školu s kapacitou 25 dětí. Proto je zde rodinná atmosféra umožňující individuální přístup ke všem dětem. Využívá se školní zahrada pro hry, děti se vzdělávají v anglickém jazyce, věnují se józe a hře na flétnu.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola Chlebovice

V ulici Pod Kabáticí ve Frýdku-Místku sídlí Mateřská škola Chlebovice. Nachází se na stejné adrese jako základní škola a má zde dlouhou tradici, protože první mateřská škola zde sídlila už v roce 1946. V současnosti škola vychází ze vzdělávacího programu zaměřeného na všestranné sportovní a kulturní aktivity dětí. Důraz klade i na velmi úzkou spolupráci s rodiči.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola Skalice

Mateřská škola Skalice sídlí ve Skalici 192. Jde o dvoutřídní mateřskou školku s kapacitou 45 dětí. Cílem je zde především všestrannost. Program Lesní školky klade důraz na sepětí s přírodou, zároveň by ale děti měly umět ovládat počítač, ještě než půjdou do školy, podporuje se kreativita prací s hlínou, ale i účast na kulturních a společenských akcích.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola Naděje

Snaha o maximální možnou integraci dětí se zdravotním postižením je cílem mateřské školy Naděje, která se nachází v ulici K Hájku ve Frýdku-Místku. Vzdělávacím programem Okolo Frýdku cestička proto vytvářejí vhodné podmínky. Mají zde dvě třídy běžné mateřské školy s možností individuální integrace a dvě třidy určené pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola 8. pěšího pluku

Práce se zdravotně postiženými dětmi je stručnou charakteristikou pro mateřskou školu, která má své sídlo na ulici 8. pěšího pluku ve Frýdku-Místku. Nabízí speciální pedagogickou péči dětem s vadami řeči nebo sluchu, ale i dalšími zdravotními problémy, jako například autismem. Jde o co nejpřesnější diagnostiku problémů a následný individuální plán péče.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola Galileo school

Soukromá mateřská bilingvní škola Galileo school sídlí na ulici Jana Čapka ve Frýdku-Místku. Děti se zde učí anglický jazyk v hravém a podnětném prostředí. Na 6-8 dětí je jeden učitel, který si o dětech a jejich znalostech vede podrobné záznamy. Funguje zde individuální přístup ke každému dítěti. Děti mají možnost pokračovat na bilingvní základní škole na stejné adrese.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola Staré Město

Mateřská škola Staré Město sídlí v Jamnické ulici a spadá pod Základní školu Staré Město sídlící také v Jamnické ulici. Tato mateřská škola ve Frýdku Místku vychází z vzdělávacího programu Začít spolu. Snaží se přivést děti k učení tak, aby je bavilo a měly z něj radost a neprovázel je stres. Povzbuzení k učení přinášejí různá centra. Důležité je i sepětí školy s rodinou.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola se zdravotnickou péčí s.r.o.

Ve Frýdku-Místku v ulici Ke Splavu pracuje Mateřská školka se zdravotnickou péčí s.r.o. Jde o soukromou školu založenou MUDr. Radimem Dudkem, aby bylo možné do výchovně vzdělávacího procesu zařadit i děti alergické, oslabené, ale takovým způsobem, aby pro ně byla soustavně zajištěna lékařská péče. Kromě toho zde ale děti mají samozřejmě možnost zabývat se různými volnočasovými aktivitami.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola Sviadnov

V ulici Na Drahách ve Sviadnově, v okrese Frýdek-Místek se nalézá mateřská škola Sviadnov. Jádrem vzdělávání v této mateřské škole je školní vzdělávací program s názvem „Jen si děti, všimněte, co je krásy na světě“, určený pro předškolní vzdělávání. Kromě toho je zde řada různých zájmových kroužků nabízejících nejrůznější aktivity od angličtiny až po hudbu spojenou s pohybem.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola Fryčovice

Obec Fryčovice v okrese Frýdek-Místek má svoji mateřskou školu Fryčovice. Škola disponuje kapacitou 70 dětí, pro jejich aktivní hry a pohyb má rozsáhlou zahradu s vybavením. Vzdělávací plán školy klade velký důraz na souhru dětí a rodičů. Za stěžejní učitelé považují harmonický rozvoj osobnosti a zdravé sebevědomí i úctu ke svému okolí.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola Dobratice

Mottem Mateřské školy Dobratice je: „Pojďte si sem s námi hrát, učit se a povídat, ať se Vám tu pěkně daří, celý rok a nejen v září.“ Tato mateřská škola v okrese Frýdek-Místek náleží k základní škole Dobratice. Jak už napovídá heslo vystihující filozofii školy, cílem vytvořit dětem pohodové prostředí pro harmonický rozvoj. Škola intenzivně spolupracuje s rodiči a nabízí i aktivity navíc jako angličtina, cvičení na balančních míčích, nebo keramika.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola Rozekvítek

Metodu vzdělávání podle Marie Montessori praktikuje nově otevřená soukromá Mateřská škola Rozekvítek, která se nachází na ulici P. Holého ve Frýdku-Místku. Existuje zde miniškolička pro děti od 20 měsíců do 3 let s kapacitou 12 dětí a běžná školka pro děti od 2,5 do 6 let. Pokud se děti chtějí seznámit s metodou vzdělávaní Montessori, mají možnost společně s dítětem absolvovat tzv. Montessori pracovny pro rodiče a jejich děti od 18 měsíců do 3 let.

mateřská škola Frýdek-Místek

Mateřská škola Kouzelný svět

Soukromá Mateřská škola Kouzelný svět se nalézá ve Frýdku-Místku v ulici Nad rybníkem. Zdejší učitelé si zakládají hlavně na individuálnímu přístupu k dětem a vstřícnosti k jeho potřebám. Funguje zde maximální sepětí s rodiči, kteří například mohou požádat o přístupové heslo a kdykoli sledovat prostřednictví webové kamery, co jejich dítě ve škole právě dělá.