Mateřská školka Beruška

Hlavním mottem vzdělávání MŠ Beruška se sídlem v ulici Nad Lipinou ve Frýdku-Místku jsou slova: „děti mají dostat takové bohatství, o které by nepřišly, ani kdyby se při ztroskotání zachránily nahé,“ která vyslovil Fernández de Lizardi. V roce 1995 se tato školka zapojila do mezinárodního programu Step By Step, jež v České republice známe pod názvem Začít spolu. O rok později MŠ Beruška ve Frýdku-Místku získala statut modelové školky tohoto programu a dodnes se jím řídí. Má v této oblasti více než 20leté zkušenosti.

Program pro individualitu dětí

Program Začít spolu se snaží děti připravit na to, aby se v budoucnosti zajímaly o nové věci, dokázaly se učit, bavilo je to a nespojovaly učení s příliš velkým stresem. Důraz se klade na individualitu dítěte, podnětné prostředí, integrované učení, účast rodiny, tematické plánování činností podle zájmů dítěte. Jde tedy o všestrannost s tím, že se každé dítě vyvíjí vlastním tempem. Prostor je i pro integraci handicapovaných dětí. Rozvíjí se hlavně komunikace, spolupráce a řešení problémů. Kromě hlavní budovy v ulici Nad Lipinou má školka i vedlejší budovu v Olbrachtově ulici. V ní se podle koncepce Začít spolu pracuje od roku 2004.

Kroužky rozvíjí schopnosti dětí

Děti jsou ve školce rozděleny Světluška, Sluníčko, Květinka a Zvoneček. K jejich hrám je k dispozici školní zahrada. Od 4 let mohou také navštěvovat pět kroužků, a to hru na flétnu, jógu nebo šachy či angličtinu nebo keramiku. Všechny činnosti se učí formou hry. Školka je otevřená všem, kterým není jedno, jak předškolní životní etapu děti prožijí, a chápou, že základní znalosti pro život si děti osvojí právě v tomto věku. Snahou je zapojit do spolupráce na výchově co nejvíce rodiče dětí, proto existuje i Klub rodičů při mateřské školce Beruška ve Frýdku-Místku. Z příspěvků Klubu se platí různé akce jako výlety, exkurze a odměny pro děti.

Webová stránka:
Kontaktní mail:
Kontaktní telefon:

Mohlo by se vám líbit...