Mateřská škola Staré Město

Součástí základní školy Staré Město v Jamnické ulici ve Frýdku-Místku je Mateřská škola Staré Město nacházející taktéž v Jamnické ulici. Od 1. září 1998 pracuje tato mateřská škola ve vzdělávacím programu „Začít spolu“, který vychází z mezinárodního programu Step By Step. Pod tímto názvem se skrývá alternativní vzdělávací program pro děti, který klade důraz na individuální přístup k dětem a také vzájemné velmi silné partnerství nejenom školy, ale i rodiny, komunity v oblasti výchovy a vzdělávání. Základem filozofie tohoto vzdělávacího programu je demokratické myšlení.

Učení vlastním tempem

Ve Frýdku Místku je Mateřská Škola Staré Město koncipována jako dvoutřídní. V obci je jediná, a proto se snaží vytvořit koncepci, která uspokojí široký okruh rodičů. Buduje vzdělávací program zaměřený na to, aby se děti dokázaly vyrovnat se současnými nároky i těmi, které na ně budou kladeny v dalším životě. Snahou je, aby je učení bavilo, dokázaly se o ně samy aktivně zajímat a nebylo pro ně spojeno s příliš velkým stresem. Děti se seznamují s učením tak, aby to vyhovovalo jejich osobnosti. Jde o individuální délku, rychlost, aktivitu, či pasivitu, poznávání hrou, pozorováním, poslechem, napodobováním, pokusem a omylem.

Centra pro povzbuzení vzdělávání

Vznikají centra, která povzbuzují děti ke hře, a to ateliér (kreslení, lepení, modelování), kostky (děti staví), hudba (zpívají, hrají na nástroje), domácnost (vaří, píšou recepty atd.), dramatické hry (pohádky s loutkami, dramatizace), manipulační hry (staví mozaiky, puzzle, navlékají korálky, jde o procvičování jemné motoriky), voda a písek (bábovičky, hrady), pokusy a objevy (váží, měří, starají se o zvířata, pěstují květiny), dílna (pracovní stůl, kladiva, kleště, hřebíky), knihy a písmena (píší, kreslí, poznávají písmena, prohlížejí si knihy).

Webová stránka:
Kontaktní mail:
Kontaktní telefon:

Mohlo by se vám líbit...