Mateřská škola Sněženka

Na třech místech ve Frýdku-Místku současně má své budovy Mateřská školka Sněženka. První z nich je na ulici Josefa Lady, druhá na Svatopluka Čecha, třetí na 8. pěšího pluku v Místku. Domovskou je přitom adresa na ulici Josefa Lady, ostatní dvě odloučená pracoviště přibyla teprve v roce 2003. Právním subjektem je MŠ Sněženka již od roku 1994. Její hlavní adresa v ulici Josefa Lady se ukrývá v místní části Frýdku-Místku zvané Riviéra, přičemž mateřská škola na uvedené ulici existuje již dlouhých 50 let.

V dětech probouzejí zájem o objevování

Heslem školky je „Poznáváme svět“. Jednotlivé třídy, do nichž jsou děti rozděleny, mají každá zpracovaný svůj vlastní program vzdělávání samozřejmě zaměřený na hry. Učitelé se maximálně snaží vnímat celou osobnost dítěte, povzbuzovat ji k bezprostřednímu prožívání situací. Vzdělávání v MŠ Sněženka proto sází na podporu samostatných a individuálních činností, na dětské zvídavosti a potřebě objevovat nové. Cílem je maximální spolupráce s rodinou, schopnost dítěte přizpůsobit se novému prostředí. Jde o to probouzet v dětech zájem o dění kolem nich, o objevování, naslouchání.

Využívá se školní zahrada i zájmové kroužky

Pro dětské hry a poznávání jsou na všech třech adresách MŠ Sněženka k dispozici školní zahrady, které jsou zastíněné a odhlučněné. Jakmile to počasí umožňuje, děti tráví část dne venku. Odloučené pracoviště na ulici Svatopluka Čecha má dokonce školní zahradu s nově vybudovaným dopravním hřištěm, dále ještě vlastní tělocvičnu a také finskou saunu, která je svými parametry přizpůsobena dětem. Pracoviště na ulici 8. pěšího pluku vyhovuje rodičům, kteří pracují v centru města. Kromě toho školka nabízí i zájmové aktivity jako šachy nebo sportovní kroužek, či tvořící a zvídavé aktivity.

Webová stránka:
Kontaktní mail:
Kontaktní telefon:

Mohlo by se vám líbit...