Mateřská školka Mateřídouška

Vzdělávací program Začít spolu charakterizuje mateřskou školku Mateřídouška ve Frýdku-Místku, která sídlí v centru sídliště Slezská na ulici J. Božana. Založena zde byla už v roce 1990. V letech 1996-2001 se stala replikační školou, od září 2001 se pyšní titulem modelové školy tohoto vzdělávacího programu, který je založený hlavně na rozvoji komunikace, vzájemné spolupráce a ochotě k řešení problémů. Tato koncepce vytváří prostor pro zdravý rozvoj osobnosti dítěte, které se stává s podporou okolí sebevědomým a samostatným jedincem.

Důraz na vztah k přírodě

Kromě toho se MŠ Mateřídouška zaměřuje na ekologickou výchovu a osvětu, která s ní souvisí. Proto se také školka zapojuje do projektu „Zelená škola“. Prostorná zahrada, která k areálu školky uprostřed sídliště z tohoto důvodu také získala ráz přírodní zahrady, což se podařilo po rekonstrukci probíhající v letech 2014-2015. Děti se tak přirozeně při hře učí základům ekologické výchovy už od nejútlejšího věku. Svůj vztah k přírodě mohou posilovat v rámci čtyř tříd: Sluníčko, Motýlek, Koťátka, Kuřátka.

Pomáhají kroužky logopedie a grafomotoriky

Prostor dostávají ve školce na ulici J.Bočana také rozmanité zájmové aktivity zaměřené na rozvoj různých dovedností dítěte. Rodiče tak mohou pro své děti vybírat například šachový kroužek, angličtinu, grafomotoriku, nebo logopedické hrátky či plavání. Právě kroužky grafomotoriky a logopedická prevence jim usnadní vstup do školy a pomohou s případnými problémy v této oblasti. To je velmi důležitá součást předškolní výuky a samozřejmě se provádí formou hry. V rámci MŠ Mateřídouška pracuje i rodičovská rada, která má silný podíl na chodu školky a pravidelně se schází. Prostředky z jejích fondů putují například na vybavení pro školáky.

Webová stránka:
Kontaktní mail:
Kontaktní telefon:

Mohlo by se vám líbit...