Mateřská školka Pohádka

Na okraji městské části Frýdek ve městě Frýdku-Místku se nachází Mateřská škola Pohádka je její pobočka v Třanovského ulici. Chlubí se dlouhou tradicí, poprvé své dveře otevřela dětem v září roku 1982. Tehdy sem přicházely hlavně děti pocházející z hornických rodin, ovšem jak došlo k útlumu těžby, měnilo se sociální prostředí zdejšího sídliště a dnes už je velmi různorodé.

Spousta příležitostí ke hraní

Docházejí sem děti z rozmanitých rodin a filozofií školky je především výchova samostatných a zdravě sebevědomých dětí. Cílem je vytvořit z dítěte individualitu, svébytnou a komplexní osobnost. Hra je přitom hlavním prostředkem, pomocí kterého se děti učí. Areál školky je rozsáhlý, tvoří ho hospodářský pavilon a tři učební pavilony. Děti mají k dispozici také rozsáhlou školní zahradu s několika hřišti. Počínaje 1. lednem 1994 má škola právní subjektivitu jako příspěvková organizace statutárního města Frýdku-Místku. Svoji pobočku má MŠ Pohádka nebo odloučené pracoviště má v Gogolově ulici číslo 239.
Děti jsou ve školce rozděleny do šesti tříd ve věkově smíšených skupinách od tří do šesti let.

Společné akce s rodiči

V odpoledních školních hodinách se mohou vyřádit i v různých kroužcích, například pohybovém, hudebně pohybovém, při hře na flétnu, dětské józe, kroužku experimentů a pokusů, polytechnickém, nebo si může vybrat také šachy či kurz angličtiny.
Mateřská školka Pohádka v obou svých pobočkách v Třanovského a v Gogolově ulici preferuje spolupráci s rodinou. Rodině se tato MŠ Frýdek-Místek otevírá jako svému partnerovi a umožňuje jí spolurozhodovat ve všech otázkách týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte. Snaží se třeba vytvářet i příležitosti k setkávání rodičů a dětí jako třeba podzimní drakiády, vánoční koledování, nebo zahradní slavnosti.

 

Webová stránka:
Kontaktní mail:
Kontaktní telefon:

Mohlo by se vám líbit...