Mateřská škola Naděje

Komplexní rozvoj dítěte ve všech jeho aspektech a vytvoření co nejlepších podmínek pro tělesný, duševní a společenský rozvoj dítěte si klade za cíl mateřská škola Naděje, která sídlí v ulici K Hájku ve Frýdku-Místku. Snaží se vést děti ke zdravému způsobu života. Prostředkem k tomu, jak dítě rozvíjet je samozřejmě hra a prožitek. Mateřská školka ve Frýdku-Místku v současnosti nabízí dvě třídy běžné mateřské školy, ovšem s možností individuální integrace dětí. Kromě toho jsou v ní ještě dvě třídy určené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Integrace dětí se zdravotním postižením

Naděje je specifická právě tím, že integruje děti se zdravotním postižením, děti určitým způsobem oslabené, nebo takové, které mají horší schopnost se ve větším kolektivu adaptovat. Právě díky takovým smíšeným třídám děti mohou poznávat přirozené vztahy ve společnosti, dokážou mít respekt k ostatním, tolerovat je a spolupracovat s nimi. Škola pracuje vzdělávacím systémem Okolo Frýdku cestička, který staví na respektu k přirozeným lidským potřebám jak v případě jednotlivce, tak i světa a také na rozvíjení komunikace a spolupráce.

Individuální přístup je cílem

Program byl vytvořen s ohledem na to, aby bylo možné vedle sebe vzdělávat jak zdravé děti, tak i děti s určitým zdravotním postižením, třeba ADHD, autismem, vadami řeči, kombinovaným postižením. Snahou je vytvořit zde prostředí pro maximální míru integrace. Všichni se snaží respektovat individuální potřeby dítěte, zajistit podnětné prostředí. V centru pozornosti je individuální přístup k dětem se zdravotním postižením s ohledem na jejich potřeby a zdravotní stav.

Webová stránka:
Kontaktní mail:
Kontaktní telefon:

Mohlo by se vám líbit...