Mateřská školka Josefa Myslivečka

Současně na třech adresách ve Frýdku-Místku má své budovy mateřská školka Josefa Myslivečka. Zatímco hlavní budova je na ulici Josefa Myslivečka, odloučená pracoviště se nacházejí na ulici F. Čejky a také v Lysůvkách na Příborské ulici. Všechny tři součásti školky především chtějí, aby se v nich děti cítily spokojené a svobodné a měly zde dostatečně podnětné prostředí ke svému rozvoji. Cílem je vychovávat děti jako osobnosti, které se dokážou uplatnit v dnešní době, nechybí jim zdravé sebevědomí nejenom ve vztahu k sobě samému, ale i k okolí.

Přirozený způsob vzdělávání

Nedílnou součástí procesu výchovy jsou rodiče, s nimiž se snaží hledat společnou řeč, pochopení, toleranci. Heslo „Hraj si, zpívej, dováděj, radost kolem rozdávej“ je společným jmenovatelem výchovy. V roce 1992 zde zavedli heterogenní, tedy věkově smíšené třídy, díky tomu se mladší přirozeně učí od starších a celý proces vzdělávání je obohacující pro všechny skupiny, například starší se naučí brát ohled na mladší. Podporují rovněž logopedické třídy pro děti s vadami řeči, nedoslýchavostí, lehkou mozkovou dysfunkcí, odloženou školní docházkou, kde je cílem připravit je na školní docházku.

Bohatá nabídka kroužků a spolupráce s rodiči

Učitelé mají na paměti, že děti z MŠ Josefa Myslivečka dokážou zvládat různé činnosti, jenom je třeba dát jim odbornou příležitost a vést je. Velmi pestré jsou zde také nadstandardní aktivity v podobě zájmových kroužků, a to kroužek výtvarný, keramika, angličtina, taneční, plavání v bazénu, šachy, lyžařský kroužek, výukové programy v dětském počítačovém centru. Kromě toho je celá řada akcí v průběhu roku, například karneval, oslava Vánoc, výlety, to vše posiluje spolupráci s rodiči, přičemž se vždy a ve všem respektují přání a pokyny rodičů.

Webová stránka:
Kontaktní mail:
Kontaktní telefon:

Mohlo by se vám líbit...