Mateřská škola Fryčovice

ms fryčovice

Ve vesnici Fryčovice v okrese Frýdek-Místek je mateřská škola Fryčovice. Disponuje dvěma propojenými budovami, které jsou umístěny v rozsáhlé a pěkné zahradě. Na zahradě travnaté plochy, pískoviště, lesík, prolézačky, houpačky a děti ji celoročně využívají ke hrám. Školka má v současnosti kapacitu 70 děti rozdělených do celkem tří tříd podle věku. Snahou vedení školky je maximální spolupráce s rodiči, o tom, že v této oblasti daří, svědčí zájem dětí a rodičů o různé akce připravované během celého školního roku. Rodiči jsou také o všem každý den informováni.

Rozvíjení harmonické osobnosti

Filozofie školy je vytvořit základ pro rozvoj osobnosti dětí a zprostředkovat jim základní životní zkušenosti pomocí přirozené výchovy, která se zakládá na uspokojení individuálních potřeb dítěte a jeho zájmů. Zároveň zde vychovávají k úctě ke zdraví a všem dovednostem, které mají zdraví chránit. Hlavní cílem je maximálně rozvíjet sociální, fyzickou a psychickou samostatnost dítěte. Podporovat zdravé sebevědomí, sebejistotu a také tvořivost dětí. Všechno dohromady tvoří základ celoživotního vzdělávání.

Děti tvoří z přírodních materiálů

Odrazovým můstkem jsou vstřícné vztahy mezi dospělými a dětmi. Velká část úsilí učitelů směřuje k vytváření krásného prostředí, k vedení směrem k estetické a ekologické výchově, buduje se pozitivní vztah k přírodě a ke všemu živému vůbec. Přírodní hodnoty se stávají cestou pro obohacení osobnosti člověka. Děti se seznamují s přírodními materiály, pracují s keramickou hlínou a tvoří. Své výrobky pak představují i na veřejnosti. Samozřejmě jsou do vzdělávacího plánu zařazovány i nestandardní aktivity jako logopedie, angličtina, nebo výtvarné aktivity, plavání nebo literárně dramatické aktivity.

Webová stránka:
Kontaktní mail:
Kontaktní telefon:

Mohlo by se vám líbit...