Mateřská škola Anenská

Ve Frýdku-Místku na Anenské ulici se nalézá MŠ Anenská. Nedisponuje pouze hlavní budovou, má ještě pobočku na ulici J. Trnky. Děti jsou zde v hlavní budově rozděleny do tříd pod názvem Jablíčko, Sluníčko, Květinka, Motýlek a Srdíčko, na ulici J. Trnky potom do tříd Vevreka, Beruška, Žabka a Kočička. Každá třída má svůj centrální motiv, který děti provází každým dnem po celý školní rok, může to být třeba oblíbený animovaný hrdina jako například Včelka Mája, pohádka či knížka. Pro děti se stává jakýmsi průvodcem.

Prostor dostávají zájmové aktivity

Velmi pestrá je zde zájmová činnost, která je zaměřená například na zpívání v pěveckém sboru Pomněnky, výtvarné čarování, Pastelka zaměření na tvůrčí činnost rukama, kam patří nejenom kreslení a malování ale i lepení nebo třeba tvorba z barevného písku, šachy, předplavecký výcvik v bazénu, klub Zvídálků, který klade důraz na pokusy a objevy, dále Angličtina hrou, a grafomotorika a dokonce i divadélko. Všechno nabízí dětem nový svět poznání.

Podpora tvorby komunity

Mateřská škola Anenská se také zaměřuje na celoroční projekty z určité oblasti lidské činnosti, třeba netradiční významné dny. Cílem je v tomto případě budovat v dětech úctu ke každé chvilce života, každému dni. Mít respekt i před obyčejnými věcmi, učit se vážit si jich. V rámci těchto dní se koná spousta různých třídních a celoškolních aktivit. MŠ Anenská vůbec sází na hodně spolkových aktivit, kdy se děti potkávají a seznamují, protože různé akce jsou určeny dětem a jejich rodinám, proto rodiče vytvářejí společně se školkou komunitu. Děti se tak nenásilně formou hry vzdělávají, rodiče si vytvářejí pevnější vztahy se školkou.
Úspěšnost popisované koncepce dokazuje i pestrý výčet již proběhlých akcí. Rada rodičů tak nemalou měrou ovlivňuje dění ve školce a přispívá k pevným vazbám.

Webová stránka:
Kontaktní mail:
Kontaktní telefon:

Mohlo by se vám líbit...