Mateřská škola Skřivánek

Ve Frýdku-Místku na ulici J. Čapka najdete Základní a mateřskou školu. Je sem zařazena i Mateřská škola Š Skřivánek. Má celkem šest tříd situovaných ve dvou budovách na Slezské a Bavlnářské ulici. Tato mateřská škola se velmi silně zaměřuje na výchovu k ekologickému cítění. Děti se během celého roku seznamují s přírodou, program je zaměřený na podporu zdraví a zdatnosti, podporuje se zdravý životní styl.

Zaměření na přírodu

Motivační projekt vede děti ke spojení s přírodou. Učitelé se snaží v dětech pěstovat citlivý přístup ke všemu živém, vnímání krás světa. Součástí jsou proto různé výlety do přírody, samozřejmostí je využití školní zahrady pokaždé, když to počasí dovolí. Kromě toho školka nabízí i různé zájmové kroužky, například kurz plavání, angličtinu, šachy nebo taneční kroužek. Samozřejmostí je úzká spolupráce s rodiči, a to nejenom v rámci různých dílen na Velikonoce nebo Vánoce.

Webová stránka:
Kontaktní mail:
Kontaktní telefon:

Mohlo by se vám líbit...