Mateřská škola Sviadnov

mateřská školka sviadnov

Ve Sviadnově, v okrese Frýdek-Místek se v ulici Na Drahách nalézá mateřská škola Sviadnov. Děti se v této mateřské škole vzdělávají na základě školního vzdělávacího programu určeného pro předškolní vzdělávání s názvem „Jen si děti, všimněte, co je krásy na světě“. Cílem je zdůraznit nenásilí, porozumění pro lidství. Děti se vše učí praktickým porozuměním, poznáváním. Snahou je rozvíjet jedinečnou a sebevědomou osobnost dítěte. Učitelé děti seznamují s tím, aby přijímaly a chápaly základní lidské hodnoty, dokázaly plodně žít v toleranci s ostatními.

Snaha o poznávání přírody a lásku k ní

Tvorba vhodného prostředí rozvíjí v dětech podhoubí pro rozvoj kamarádství, soucit, součinnost. Dovoluje prožít období plné lásky a projevovat ji lidem. Také zde učitelé děti vedou k porozumění přírodě, její ochraně a lásce k ní. Důraz je kladen i na pohyb v přírodě, souznění s ní. Školka se snaží dětem připravit takové podmínky, aby byly v přírodě šťastné a dokázaly s i v ní hrát a poznávat ji.

Velký zájem o kroužky

Samozřejmě, že zde vytváří velký prostor pro rozvoj osobnosti dítěte, který se mimo jiné děje i formou různých zájmových kroužků, kam patří například angličtina, dále ekologický program Zvídálek, zaměřený na ekologii a ochranu životního prostředí, Hudebně-pohybový program Broučci a Hudebně-pohybový program Koťata. Tyto programy seznamují děti s pohybem na hudbu, učí je rozlišovat tempo, vnímat rytmus. O všechny tyto kroužky je velký zájem. Kromě toho se dětí účastní různých kulturních i sportovních akcí. Dny prožité ve školce by měly pro všechny děti znamenat především dny plné pohody, radosti, být přínosem do dalšího života. Děti by díky tomu měly být připraveny ke smysluplnému jednání a chování a dokázat užívat svých schopností a dovedností v praxi.

Webová stránka:
Kontaktní mail:
Kontaktní telefon:

Mohlo by se vám líbit...