Mateřská škola Chlebovice

V Chlebovicích, součásti Frýdku-Mísku v ulici Pod Kabáticí, se nachází mateřská škola. Je součástí základní školy sídlící na stejné adrese. Jde přitom o školku s velmi dlouhou historií. Na uvedené adrese byla třída mateřské školy otevřena už v roce 1946, kdy měla kapacitu 35 dětí. V roce 1971 a 1976 přitom byly postaveny nové budovy pro mateřskou školu. V polovině 80. let 20. století byla potom dokončena modernizace školní zahrady, kde přibyly různé prolézačky a došlo k úpravám včetně navršení umělého kopce. K další úpravě zahrady došlo ještě roku 2001, kdy opět přibyly další průlezky, rozšířilo se pískoviště. Dnes zahrada umožňuje realizaci nejrůznějších dětských aktivit po celý rok. Kromě toho mají děti k dispozici i malou tělocvičnu vybavenou nářadím.

Vzdělávací program rozvíjí děti

Počínaje školním rokem 2002/2003 začala tato škola pracovat s novým vzdělávacím programem, který přináší jak standardní, tak i nestandardní péči. Zahrnuje různé sportovní a kulturní akce, společné vyžití pro rodiče a děti, bruslení, plavecký výcvik a mnoho dalších aktivit. Snahou je navázat na výchovu v rodině a nechat děti přirozené vyvíjet s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti. Vzhledem k tomu, že se škole nachází v těsném podhůří Beskyd, zaměřuje se i na budování vztahu dětí k přírodě a ekologickou výchovu.

Podpora společných aktivit dětí a rodičů

Lokalita, kde je škola umístěna, umožňuje výlety po okolí, poznávání přírody. Učitelé se snaží i o to, aby si děti budovaly vztah ke svému rodnému městu. Výborně v této mateřské škole ve Frýdku-Místku funguje také spolupráce s rodiči. Probíhají pravidelná kreativní odpoledne, zaměřená na společnou tvorbu dětí a rodičů, kdy si mohou připravit zajímavý dáreček třeba o Vánocích či Velikonocích.

Webová stránka:
Kontaktní mail:
Kontaktní telefon:

Mohlo by se vám líbit...