Mateřská škola Lískovecká

Mateřská škola Lískovecká je součástí Základní školy Elišky Krásnohorské. Nalézá se na okraji města Frýdek-Místek. Snahou zdejších učitelů je nedávat dětem hotové poznatky, ale snažit se je přimět k tomu, aby měly zájem objevovat a klát lidem otázky. Estetické cítění, kreativitu, představivost zde rozvíjí pomocí malování, hudby, tance a pohybu vůbec. Přistup je zde individuální s dostatkem prostoru pro hru, skupinovou a jinou činnost. Cílem je dospět k požadovaným znalostem vědomostem, schopnostem, které mají vést k rozvoji dítěte.

Pestrá škála aktivit

Opravdu velmi bohaté jsou odpolední činnosti v podobě zájmových programů jako například pohybové aktivity Hopík I a Hopík II, výtvarné aktivity Veselé barvičky, Zvídálek zaměřený na rozvoj inteligence, literárně-dramatické aktivity Kašpárek, hudební aktivity Skřivánek, tanečky a angličtina s Face2Face. Dále je zde pestrá škála činností provozovaných ve spolupráci s dalšími organizacemi jako lyžařský výcvik, plavecký výcvik, literárně-vzdělávací programy s městskou knihovnou, besedy s městskou policií, koncerty a výstavy, ale třeba i projekt Sbírej s panem Popelou související se sběrem odpadu, nebo se třeba účastní celostátního projektu Ekoškola.

Dialog s rodiči je důležitý

Velice důležitá je spolupráce s rodinou. Snahou je otevřený dialog mezi školkou a rodiči nebo zákonnými zástupci. Děti mají příležitost si na školku zvyknout pomocí adaptačních hravých dopolední, rodiče se mohou podílet na vytváření Školního vzdělávacího programu. Dnes škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu nazvaného „Pohádkoví skřítci z lískového keře“. Vzdělávání probíhá pomocí pohádek, které mají pro dítě velký psychologický význam. Díky nim poznávají hodnoty. Jde o to upevnit zdraví dítěte, vytvořit mu duševní pohodu a příznivou životní atmosféru.

Webová stránka:
Kontaktní mail:
Kontaktní telefon:

Mohlo by se vám líbit...