Mateřská škola Galileo school

Galileo school sídlící na ulici Jana Čapka ve Frýdku-Místku je soukromou mateřskou školou. Jde o bilingvní mateřskou školku založenou v roce 2008. V síti předškolních zařízení je zařazena od roku 2009. Snaží se rozvíjet potenciál dětí od dvou do sedmi let. Má dvě skupiny, a sice Kindergarten a Prepclass, tedy Předškoláci. Poslední rok je zaměřený na přípravu dětí na vstup do základní školy, a to po stránce jazykového vybavení i vědomostí.

Probíhá výuka anglického jazyka

Individuální přístup zajišťuje, že je možné se dětem intenzivně věnovat a podporovat a rozvíjet jejich talent a nadání. Probíhá zde výuka českého a anglického jazyka při účasti kvalifikovaných učitelek. Na 6-8 dětí je jeden učitel, přičemž si učitelé o každém dítěti vedou podrobné záznamy, mají dokonalý přehled o jeho vědomostech. Tematické okruhy výuky, ale i umělecké a pohybové aktivity korespondují s Rámcovým výchovně-vzdělávacím programem.

Přechod na základní školu je snazší

Bilingvní mateřské škole ve Frýdku-Místku náleží dvě třídy v základní škole. Jejich interiér má navozovat klidnou atmosféru. Dělí se proto na herní a pracovní část a určité koutky jako výtvarný, nebo třeba knihovnu, dále je k dispozici i multimediální učebna či art room. Díky propojení mateřské školy a základní školy se budoucím prvňáčkům usnadňuje přechod na základní školu, znají totiž dokonale prostředí. Mají zde návaznost na bilingvní školu s akreditací MŠMT.

Webová stránka:
Kontaktní mail:
Kontaktní telefon:

Mohlo by se vám líbit...