Mateřská škola Rozekvítek

Soukromá Mateřská škola Rozekvítek na ulici P. Holého ve Frýdku-Místku nabízí programy vzdělávání dětí založené na Montessori metodě výuky. Je zde jak miniškolka, tak vlastní mateřská škola. Miniškolka se snaží vytvářet bezpečné a důvěrné prostředí dětem od 20 měsíců do 3 let s kapacitou 12 dětí. Zde pedagogové pomáhají dětem s rozvojem sebeobsluhy, počítá se i s dětmi, které nosí plínky. Nabízí se aktivity v oblasti hudby, výtvarného tvoření, pohybu. Snahou učitelů je podporovat děti v jejich samostatnosti a nezávislosti, zdokonalovat ej v praktických úkonech, přistupovat k nim individuálně.

Tvorba důvěrného prostředí

Druhým oddělením je mateřská škola fungující přímo podle pedagogických zásad Marie Montessori. Do sítě škol a školských zařízení bude zapsána od 1. září 2016, stejně tak i miniškolka. Mateřská škola má své sídlo v nově rekonstruovaných prostorách VOŠ Godwill ve Frýdku-Místku. Kapacita školy je 15 dětí od 2,5 do 6 let. Důraz se zde klade hlavně na prostředí a vytváření důvěry v něj, dále na podporu dětí, aby maximum činností dokázaly zvládnout samy. Podstatný je individuální přístup k dětem, porozumění vůči různým vývojovým stádiím a potřebám dětí.

Aktivity související s poznáváním

Vzdělávací program je zaměřený i na ekologickou výchovu, poznávání a pojmenovávání dějů v přírodě. Celkové vybavení tříd je zaměřeno na prohlubování aktivit souvisejících s praktickým životem, s péčí o sebe a o okolí. Stranou samozřejmě nezůstává ani oblast jazyka, matematiky, umění či hudby. Vždy jde o všestranný rozvoj dětí ve všech sférách. Nechybí činnosti související s rozvojem jemné i hrubé motoriky, pohyb venku na čerstvém vzduchu. Rodiče mají možnost poznat vzdělávací program Marie Montessori pomocí kurzů Montessori pracovny určené pro Rodiče s dětmi od 18 měsíců do 3 let, kde mohou zjistit, zda jim daná metoda bude vyhovovat.

Webová stránka:
Kontaktní mail:
Kontaktní telefon:

Mohlo by se vám líbit...