Třídy ve školkách nebudou naplněny k prasknutí

Třídy ve školkách nebudou naplněny k prasknutí

Třídy ve školkách

Do školky se těší řada dětí, protože se už nemůžou dočkat, až se seznámí s nějakou partou dobrých přátel, u kterých možná vypěstují přátelství na celý život. Poznávání nových dětí je ve školce opravdu to nejlepší, co se může dětem stát, protože se naučí například tolerantnosti, zodpovědnosti nebo taky i ohleduplnosti vůči jiným, a tak tedy konečně přestanou rozepře doma se svými mladšími sourozenci. Samozřejmě školka také přináší i rozvoj osobnosti daného dítěte. Tento rozvoj je skvělý zejména ve chvíli, kdy rodiče zapíší dítě například do zájmového kroužku – vhodné tedy bude například zapsání do sportovního kurzu nebo například do uměleckého kroužku (mezi ty se řadí oblíbená keramika nebo taky kurzy malování či obecně kurzy výtvarné výchovy).

Třídy školek však v sobě v poslední době nesly jedu potíž, a sice dětí bylo opravdu hodně a školky nemohly přijímat nové žáky. Nedostatek personálu byl také velkou potíží, proto se mnohdy rodiče rozhodli nechat ratolest ještě rok doma. Ovšem tento odklad není žádné řešení tohoto problému, proto bylo v nedávné době zavedeno celkem razantní opatření. Jaké?

Vše započne roku 2018

Díky tomu, že dětí ve školkách je opravdu habaděj, rozhodla zakročit také vláda. Během tohoto a následujícího roku má být ve školkách po celé České republice zavedeno několik opatření, na které bylo vypuštěno ze státní kasy zhruba tři sta milionů korun. Tyto finanční prostředky jsou určeny především pro školky k tomu, aby byly schopné zřídit více tříd a koupit více vybavení. Kapacita školek se totiž bude muset rapidně navýšit. Tato skutečnost ovšem musí být udělána tak, aby se do každé třídy vlezlo pouze dvacet dětí. Více ani ťuk.

Kapacita se zvýší zhruba o devět tříd u školek, ovšem s aktuálním nárůstem dětí ve školkách se bude patrně jednat o větší číslo. Nutnost mít v jedné třídě pouze dvacet dětí je však povinnost, proto ukáže až čas, jak se s tímto opatřením školky poperou.

Mohlo by se vám líbit...