Věděli jste, že i navzdory zákonu měly některé školky pololetní volno?

Školky jsou nedílnou součástí života každého z nás. Rodiče své děti dávají do školky většinou do třetího roku života až do doby, kdy odchází na základní školu. Ve školce si děti najdou kamarády, naučí se mnohému novému. Je však pravdou, že školka je také místo, kam mohou rodiče “odložit” své děti, když chtějí začít chodit do práce a podobně. Školky většinou nemají prázdniny, fungují až do poloviny července, kdy srpen jsou tedy prázdniny. Pravdou je, že letos napříč či navzdory zákonu některé školky vyhlásily volno.

Jak již bylo zmíněno, některé mateřinky opravdu vyhlásily pololetní prázdniny, i když jim to zákon neumožňuje. Vadilo to zejména rodičům, kteří nepočítali s tím, že dítě bude v daný den doma. Museli si tak vzít dovolenou, jelikož soukromé hlídání není zrovna nejlevnější.

Školka funguje s výjimkou léta po celý rok

Školky jsou na rozdíl od škol celoroční, výjimku tvoří jen letní prázdniny, kdy jsou děti doma průměrně měsíc. S tím rodiče však počítají. S čím ale nepočítají, jsou pololetní prázdniny, které navíc školkám zákon neumožňuje je vyhlásit. Školka je totiž placená za výkon po celý dlouhý rok.

Jak již ale bylo zmíněno, letos některá zařízení nerespektovala toto nařízení. Zejména školky v obcích okolo hlavního města vyhlásily jak pololetní prázdniny, tak jarní prázdniny.

Kdy lze provoz školky omezit či přerušit?

Školky však mají nárok jen na letní prázdniny, jejich provoz lze omezit neboř případně přerušit je v létě, jindy to lze jen ze závažných důvodů a vždy jen po projednání se zřizovatelem školky. Za takové závažné důvody lze považovat důvody organizační a technické příčiny, které třeba znemožňují poskytování předškolního vzdělávání. Pokud však léto není a nejsou ani závažné důvody znemožňující provoz školky, je školka povinná poskytnout dětem příslušné vzdělávání v plném rozsahu.

Mohlo by se vám líbit...