Proč se řada mateřských škol rozhodla zrušit plavání?

školy plavání

Proč se řada školek rozhodla zrušit plavání?

Mateřské školy se ve velké míře zaměřují i na zájmové kroužky pro děti. Jedná se o velmi dobrou věc, protože každá mateřská škola by se měla zabývat takovými koníčky a měla by se snažit, aby děti, které do školky chodí, rostly nejen věkově, ale také intelektuálně. Rozvíjet jejich schopnosti už v tomto raném věku je velmi potřebné, protože se mnohdy ukáže, kam jejich budoucí kroky budou směřovat. Například milovníci malování jsou velmi dobří umělci, to samé milovníci sportovních kroužků budou skvělými sportovci. Samozřejmě se můžete setkat také s tím, že nadšenci do kroužků keramiky nebudou mít s takovým oborem nic do činění v budoucnu, ovšem ve školce si díky kroužku najdou nejen chvilkovou zálibu, ale také opět nové přátele.

Řada mateřských škol také nabízela například konkrétní kurzy či kroužky plavání. To se stalo u dětí velmi oblíbené, protože které dítě přece nemiluje vodu? Navíc plavat by se dítě mělo naučit nejpozději ve školce, protože na základní škole už určitě v tělesné výchově plavat budou. Plavání, i přes velkou oblíbenost, však pomalu mizí z nabídky kurzů u školek. Proč tomu tak je?

Inspekce nakazuje nejrůznější opatření

Mateřské školy by rády do svého denního režimu zařadily také kurzy plavání, ale jedná se povětšině o zájmový kroužek, který je rodiči placen. Většina mateřských škol totiž nemá sama peníze na celkové udržování bazénu, proto je nutné toto placení. Jenže Česká školní inspekce začala dělat pořádky a najednou se ukázalo, že školky tento kroužek musí poskytovat pouze odpoledne jako čistě zájmový kroužek, který bude placen, nebo ho nesmí provozovat vůbec. Brát děti do bazénu během dopoledne musí být naprosto neplacené, proto se školky od této možnosti značně vzdalují.

Dalším problémem je také nakázána přísná hygienická kontrola, která častokrát objeví i to, co je opravdu minimální vada. Školky tedy raději dávají ruce pryč od této zábavy a začínají vymýšlet jiné zájmové kroužky, kterými by mohly vyplnit volné všední dopoledne.

Mohlo by se vám líbit...