Učit děti v mateřských školách při zdravotnických zařízeních není jednoduché

spec skolka

Speciální mateřské školy nezřídka vznikají při různých zdravotnických zařízeních. Děti, které jsou nějakým způsobem zdravotně handicapované a v dané chvíli potřebují dohled lékaře, chodí do těchto mateřských škol zřizovaných například při nemocnici. I tyto školy samozřejmě potřebují nějakou vzdělávací koncepci a rodiče nemocných dětí zajímá, jakým způsobem se budou vzdělávat. Jak vlastně tyto speciální mateřské školy fungují, jaké mají vzdělávací plány? Co můžete očekávat, pokud by je třeba vaše dítě navštěvovalo?

Děti zde pobývají kratší dobu

Mateřské školy při zdravotnických zařízeních samozřejmě také mají svoje školní vzdělávací plány jako běžné nebo speciální mateřské školy. Ovšem mají i celou řadu specifik. Především je důležitá skutečnost, že zde děti většinou pobývají jenom určitou dobu. Jejich skupina se v průběhu času mění, některé odcházejí, jiné přicházejí. Není zde proto možné dlouhodobé vzdělávací působení na děti. Obvykle se děti zúčastní jenom určité části vzdělávacího programu. Roli hraje i zdravotní stav dětí a možnosti konkrétního zdravotnického zařízení.

Zvýšené nároky na tvořivost a flexibilitu učitelek

Další kapitolou je skutečnost, že děti samy o sobě jsou v neznámém prostředí, jsou nemocné, očekávají různé zákroky a léčbu, která nemusí být příjemná. Jsou tedy vystaveny stresu, mohou špatně nést odloučení od rodičů. Program mateřské školy je proto potřeba přizpůsobit i takovým situacím. Velký důraz se v takovém plánu klade na flexibilitu učitelky a její schopnost improvizovat vzhledem k daným podmínkám. Nejlepší je, když program obsahuje spíše menší krátkodobější vzdělávací bloky, pro které je v daném zařízení vybavení, pomůcky. Jde i o to, aby měla učitelka připravené určité aktivity, které bude obměňovat a co nejlépe s nimi vystihne zájem dětí. Na učitelky v těchto mateřských školách to klade zvýšené nároky, musí reagovat na potřeby dětí, jejich zdravotní stav i měnící se dětský kolektiv a to není vždy jednoduché.

Mohlo by se vám líbit...