Speciální mateřské školy si také vytvářejí svoje výukové plány

specialni-materske-skolky

Náplň práce mateřských školek jednoznačně udává školský zákon. Ten říká, že mateřská škola si musí vytvořit vlastní vzdělávací program, podle kterého bude při výuce postupovat. Platí to nejenom pro běžné mateřské školy, do kterých chodí zdravé děti, týká se to i mateřských škol pro děti postižené, tedy škol speciálních. Jakými pravidly se tvorba vzdělávacího plánu řídí?

Vedení školy se přizpůsobí odlišnostem žáků

Na úvod je třeba říci, že speciální mateřská škola má úplně stejné povinnosti, jako běžná mateřská škola. Co to v praxi znamená? Především povinnost vytvořit si svůj školní vzdělávací plán (ŠVP). Při jeho tvorbě se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. V něm vedení mateřské školy najde hlavní zásady, na nichž postaví vlastní program. Dalším podkladem pro tvorbu je potom Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy. Ten navazuje na Rámcový vzdělávací program a jeho zásady dál rozvíjí. Je samozřejmé, že speciální mateřské školy svůj školní vzdělávací program přizpůsobují odlišnostem své mateřské školy.

Důraz na pružnost a otevřenost plánu

  • I když je ale plán speciální mateřské školy odlišný proti škole běžné, i tak musí splnit některé podmínky, a to především:
  • Informační okruhy, ve kterých bude škola děti vzdělávat, musí být stejné jako u běžné školy.
  • Je třeba vytvořit natolik otevřený plán, jenž dovolí, aby se podle něj tvořily další třídní a individuální plány podle možností.
  • Cíle vzdělávání i jeho nabídku je nutné přizpůsobit druhu a stupni postižení dětí, které do školy chodí, musí vyhovět jejich potřebám, přizpůsobit se možnostem.
  • Plán by měl nabízet co největší prostor pro tvořivou a pružnou práci učitelky s důrazem na možnost improvizace, kombinace a vynalézavosti. Důležité je hledat optimální cesty, co a kdy kterému dítěti nabídnout.

Mohlo by se vám líbit...