Jak naplánovat vzdělávání pro postižené děti?

Speciální mateřská škola, kde se učí děti se zdravotním postižením má úplně stejné cíle jako běžná mateřská škola pro zdravé děti, jenom je někdy dosahuje trochu jinými cestami s ohledem na zdravotní postižení a možnosti svých žáků. Školní plány by se tedy neměly nijak zásadně lišit od školních plánů běžných školek. Jak by ale měly vypadat a jak se sestavují? Pojďme se podívat, co by měly obsahovat.

Tvorba plánů bude zajímavá jak pro rodiče zdravotně postižených dětí, tak i pro rodiče dětí zdravých, jejichž potomci chodí do mateřské školy, kde se například postižené děti integrují. Jaký plán je?

  • Neměl by být moc rozsáhlý. Příliš podrobné detaily do něj nepatří, to je už metodika práce školy.
  • Nesmí chybět základní údaje o sídle školy, jejím zřizovateli, řediteli, názvu, zpracovatelé plánu, název programu. Mohou být doplněny i významné okolnosti, které jeho tvorbu ovlivnily – třeba důraz na ekologii, když se škola nalézá v nějaké významné chráněné lokalitě apod.
  • Musí být uvedena charakteristika školy, tedy nejenom druh postižení dětí, ale i velikost školy, počet tříd, lokalitu, kde se škola nachází, jaké možnosti využívá (například vlastní zahradu, nedaleko je sportovní areál atd.), s kým spolupracuje, tedy partneři školy, účast v různých projektech.
  • Další je charakteristika programu, zda se škola hlásí k nějakému již hotovému modelu vzdělávání či programu. Jaká je její filozofie, vzdělávací cíle a záměry školy a jak dojít k jejich naplnění, tedy metody a formy práce. Například se uvedou i podpůrné terapie, které rozvíjí potenciál postižených dětí – fyzioterapie apod.

Individuální potřeby dětí jsou důležité

Velmi podstatnou částí plánu je i popis podmínek školy, jejího denního, týdenního i měsíčního režimu. Důraz se klade i na rehabilitační programy, speciální pedagogickou péči, zdravotní cvičení, doplňkové programy a akce. Jde hlavně o to zachytit upravenou organizaci, která zohledňuje speciální potřeby dětí. Potom je šance jim dát při vzdělávání maximum.

Mohlo by se vám líbit...