Step by Step: Inspirace pro tvorbu vlastního vzdělávacího plánu

step by step

Hodně se hovoří o programu Začít spolu, kterým se inspiruje stále více mateřských škol u nás. Odkud se vzal, kde se praktikuje, jaké jsou jeho zásady? Pojďme si je trochu přiblížit. Nejedná se o žádné plácnutí do vody, ale smysluplný vzdělávací program, který je určený nejenom pro děti v předškolním, ale i mladším školním věku.

Program u nás využívá více než 100 mateřských škol

V mezinárodním měřítku se tento program nazývá Step by Step, tedy v českém překladu Krok za krokem, ovšem český název je Začít spolu. V současnosti tento vzdělávací koncept funguje celkem v 32 zemích celého světa. Nejde tedy o nějakou drobnost, ale rozsáhlý a plně funkční projekt. V roce 1994 byl odstartován i v České republice, má tedy za sebou více než dvacetiletou tradici. Dnes už z něj těží přes 100 mateřských škol a dokonce i 80 základních škol v celé České republice. Především je třeba zdůraznit, že jde o systém, který je otevřený změnám, novinkám, nejde o žádné neměnné dogma. Slouží jako metodika pro vytváření vlastních školních vzdělávacích programů.

V dětech je třeba pěstovat program sebehodnocení

Práva na šíření tohoto programu je Step by Step ČR, o. p. s., která je zároveň držitelem licence na program Začít spolu. Zmiňovaná organizace patří do mezinárodní sítě ISSA, tedy International Step by Step Association. Náplň programu určuje standard Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA. Vzdělávání by podle tohoto programu mělo být především smysluplné. Jde o to učit děti samostatnému myšlení. Děti se musí naučit přebírat odpovědnost za svoji práci. Samotný proces učení má stejnou váhu jako jeho výsledek. Důležité je poskytnou různé zdroje učení, zajisti podnětné prostředí k učení. Zároveň je třeba už v předškolácích pěstovat sebehodnocení, naučit ho oceňovat práci druhých.

Mohlo by se vám líbit...