Program mateřských škol Začít spolu podporuje spolupráci

program materskych skol

Některé mateřské školy v České republice se zapojily do mezinárodního programu Step by Step, který je u nás známý pod názvem Začít spolu. Tento program potom charakterizuje celou koncepci vzdělávání v dané mateřské škole. Vycházejí z něj zásady školního vzdělávacího programu, který si mateřská škola vytváří. Tvoří základní kámen, jenž definuje vzdělávací cíle. Co ale pod tímto programem vlastně rozumíme?

Tři hlavní cíle vzdělávání

Nejdůležitější jsou tři cíle. Především jde o to, aby se dítě samotné stalo aktivním tvůrcem svého vzdělávání. Nemělo by být jenom pasivním prvkem, který trpně čeká, co mu kdo naservíruje. Musí mít možnost aktivně ovlivnit způsob svého vzdělávání, rozvíjet se po všech stránkách. K tomu mu musí být dán náležitý prostor. Druhým podstatným cílem je rodič v roli vítaného partnera školy. Škola zde není nařizovací institucí, jejíž pokyny mají rodiče bezvýhradně poslouchat. Naopak. Škola s rodiči by měla vytvářet, budovat partnerství založené na důvěře, které je v zájmu dítěte. Jde o to, aby rodič aktivně vznášel své postřehy a připomínky k výuce školy a jejímu každodennímu režimu. Za třetí je dále velice důležité, aby se učitel stal příjemným a kvalifikovaným průvodcem dítěte na jeho cestě ke vzdělání. Měl by mít pro dítě pochopení, trpělivost, respektovat jeho potřeby. Dítě by zase svému učiteli mělo důvěřovat.

Všichni si mohou vybrat z různých činností

Jde tedy o souhru, spolupráci všech tří partnerů, kteří se vzdělávání účastní, dítěte, rodiče a školy. Už při příchodu do školy často na děti s rodiči čeká ranní úkol. Týká se obvykle tématu, které se zrovna ve školce probíhá. Může být zaměřený třeba na procvičování různých činností, třeba znalostí barev či počítání. Někdy ho dítě řeší samostatně, jindy společně s maminkou či tatínkem, čili rodičem, který ho doprovází. Následně si dítě vybere hru nebo činnost v některém z center, které se nabízí. Jde například o Ateliér, Knihy a písmena, Domácnost, Pokusy a objevy, Voda a písek, Dílna, Kostky, Drobné manipulační hry, Dramatické hry, Hudba. Při svačině či obědě se klade důraz na to, aby se děti co nejvíce dokázaly obsloužit samy, pěstuje se jejich samostatnost. V ranním kruhu po svačině se děti scházejí, společně s učiteli plánují aktivity, povídají si. Děti mluví o tom, co by je zajímalo, co o daném tématu vědí.

Mohlo by se vám líbit...