Do povinného roku školky se nezapojila tři procenta dětí

Dát dítě do školky je něco, co je těžké pro každého rodiče. Jenže je třeba si uvědomit, že dítě ve školce nejen, že získá kamarády, ale navíc se mnohému naučí – třeba i tomu, na co rodiče díky práci nemají čas. Nedávné průzkumy se zaměřily na to, jestli chodí děti hlavně do povinného posledního roku předškolního vzdělávání. Průzkumy ukázaly, že tento poslední povinný rok předškolního vzdělávání nenavštěvují až tři procenta dětí. Podle všeho je drtivá většina z nich ze sociálně slabších rodin. To uvedla Nadace Open Society Fund, která se zajímá dlouhodobě o dopad zavedení povinného předškolního vzdělávání.

Jak lze tedy konstatovat, počet dětí navštěvujících poslední rok školky před nástupem na základní školu, se nijak nezvýšil. Podle informací rodiče nevidí přínos předškolního vzdělávání, často taky nemají ke školkám dostatečnou důvěru. A jak již také bylo zmíněno, mnozí pochází ze sociálně slabších rodin.

Pomoct může romská asistentka, na kterou ale nejsou peníze

Rodiny, které jsou sociálně slabší, uvedly, že by třeba pomohla romská asistentka, která by tak mohla zvýšit povinnou předškolní docházku. Taková asistentka by mohla znát životní situaci mnoha rodin, mohla by poskytovat vzhled a mohla by aktivně komunikovat s rodiči. I když je to v celku dobrý nápad, školky podle zdrojů nemají dostatek financí na podobné asistentky.

Něco málo ze statistik

Pokud bychom se měli tímto tématem zabývat více, řekli bychom že v České republice absolvovalo předškolní docházku v roce 2016 jen čtyřiatřicet romských dětí do šesti let. U celkové populace to bylo zhruba šestaosmdesát procent. I kvůli tomuto zjištění byl zaveden bezplatný povinný rok předškolního vzdělávání pro děti ve věku pěti let. K zavedení tohoto bezplatného roku došlo v roce 2017, konkrétně v září tohoto roku.

Mohlo by se vám líbit...