Dítě ve školce musí být očkované. Jaké očkování je třeba?

Jít na zápis s dítětem do školky je pro rodiče velmi emotivní záležitost. Dítě rozhodně do školky patří, najde si tam nové kamarády a přestane být fixované jen na rodiče jako takové. Samozřejmě aby se dostalo do školky, musí toho mnoho splňovat. Například by mělo umět krapet mluvit nebo chodit na záchod. Kromě toho musí být také očkované. Nabízí se ovšem otázka, na co konkrétního musí být děti očkované, když chtějí chodit do školky? 

Jak již tedy bylo zmíněno, do školky mohou jen očkované děti. Ministerstvo zdravotnictví se již postaralo o to, aby do každé školky zavítalo stanovisko, kde se upřesňuje tento požadavek. Dle zákona jsou jedinou výjimkou děti, kterým může očkování způsobit trvalou kontraindikaci nebo které má doklad, že je proti nákaze imunní.  

Zákon jinak uděluje povinnost ostatním dětem chodících do zařízení poskytujících péči o děti do tří let věku v denním režimu a do předškolních zařízení očkovat se.  

Jaká očkování jsou nutností? 

Nutností jsou zejména hexavakcíny a také MMR. Řádně očkované dítě je tedy takové, které je očkované proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dále také proti žloutence typu B, proti dětské obrně a také proti onemocněním, která jsou vyvolávána bakterií Haemophilus influenzae typu B. Je také řádně očkované tehdy, kdy je očkováno další povinnou vakcínou MMR. Ta děti chrání konkrétně proti spalničkám a dále proti příušnicím.  

Je očkování na dlouho? Kolikrát se musí podstoupit, kdy je třeba přeočkování? 

Co se týče vakcín a toho, jak dlouho na ně musíte myslet či kolikrát se musí očkování podstoupit. Vakcína MMR se aplikuje od patnáctého měsíce, přeočkování se provádí zásadně šest až deset měsíců po prvním očkování. U hexavakcín se podávají čtyři dávky, a to ve schématu 3+1. Rodiče by však nejraději preferovali schéma 2+1, jelikož by se jednalo o šetrnější schéma.  

Mohlo by se vám líbit...