Poslední rok mateřské školy je povinný

Školka je období života, na které se těší hlavně děti. Děti, které touží poznávat jiné děti, které chtějí něco nového vědět, které se chtějí naučit tolerantnosti vůči jiným, ostatním dětem. Tuto etapu života špatně snáší hlavně rodiče, kteří si jen horko těžko zvykají na to, že své dítě nevidí dnes a denně celý den, ale jenom část dne. Na druhou stranu chtějí, aby děti byly vzdělané, aby se učily už od raného věku, protože přece jenom „co se v mládí naučíme, ve stáří jako když najdeme“. Proto se rodičové snaží, aby se měly děti ve školkách skutečně na výsost dobře. Proto se nyní tak hojně vyjadřují k tomu, jestli bude nebo nebude povinný poslední rok mateřské školky.

Určitě jste zaregistrovali to, že školky se potýkají s novými pravidly, s novými ustanoveními. Řeší se i to, jestli bude nebo nebude poslední rok mateřské školy povinný. Toto výchovné opatření, které se týká právě posledního povinného roku, má zatím velkou podporu veřejnosti – je pro až sedmdesát procent respondentů.

S čím lidé naopak nesouhlasí?

Samozřejmě takových ustanovení je mnoho, které se neustále řeší a omílají dokola. Není to jenom poslední rok ve školce, ale taky jsou to pozdější maturity s matematiky či inkluze dětí se speciálními potřebami do běžných základních škol.

Nesouhlas podle všeho projevili respondenti právě s výše zmiňovanými nápady – tedy jsou proti maturitě z matematiky, která přece nemůže být povinná – vždyť někteří studenti skutečně nemají na to, aby maturitu z matematiky zvládli. A taky nesouhlasí s inkluzí dětí se speciálními potřebami do b běžných základních škol.

Více o školkách:

Bavme se však nyní převážně o školkách. Jelikož je mnoho nápadů na změny ve školkách, je nutno se ptát lidí na jakoukoliv drobnost, na kterou mohou mít názor. Je skvělé, že se většina lidí shoduje na tom, že děti by měly navštěvovat povinně školku už od dvou let. Pro mnohé rodiče je to výhodné, ovšem takových školek, které by se specializovaly na tak malé děti, je bohužel v Česku stále málo.

Mohlo by se vám líbit...