Plánujete dát dítě do školky? Jaké existují druhy mateřských škol?

Má vaše dítě věk na to, aby nastoupilo do školky? Pak před vámi stojí velké rozhodnutí – musíte si vybrat, do jaké školky dítě dáte. Už to není jako kdysi, kdy fungoval jeden typ školek, a to státních školek. Dnes funguje hromada jiných školek, existuje mnoho druhů. Seznamme se proto s druhy mateřských školek, které u nás fungují.  

Lesní mateřské školky 

Lesní mateřské školky jsou dnes velice oblíbené. Každým rokem roste zájem o tento druh předškolního vzdělávání. Lesní školky mohou být navštěvovány dětmi od tří do šesti let, děti se učí venku v přírodě, za nehezkého počasí ve srubech. Lesní školky kladou důraz hlavně na rozvoj dovedností dětí vlastními silami, děti jsou neustále v přímém kontaktu s přírodou. Děti si společně hrají, také prozkoumávají okolí a učí se respektu k přírodě. Třída většinou obsahuje patnáct dětí, o které se starají dvě paní učitelky.  

Speciální školky 

Setkat se také můžete se speciálními školkami, které jsou určené dětem, jež mají specifické vzdělávací potřeby. Speciální školky mohou být logopedické nebo mohou být určeny pro děti se zdravotními problémy či s určitým typem postižení. Ve speciálních mateřských školkách se učí děti prohlubovat svůj vztah s rodinou, často jsou do her zapojováni i rodiče, kteří s nimi ve školkách mohou pobývat.  

Waldorfské školky 

V Česku také existují takzvané Waldorfské školky, v nichž děti poznávají svět kolem sebe pozorováním a napodobováním. Pokud dáte dítě do této školky, pravděpodobně jste zastáncem názoru, že člověk je bytost tělesná, duševní a duchovní. Ve školkách se klade důraz na morální a citový vývoj dětí, zbytečně se nezatěžuje dětská paměť. K hlavním aktivitám ve Waldorfských školkách patří například hry a experimenty. Děti zpívají, poznávají přírodu, dokonce si osvojují běžné domácí práce. 

Mohlo by se vám líbit...