Předškolním dětem chybí kontakt s ostatními dětmi i pedagogy

Zavřené mateřské školy neprospívají nikomu – především dětem, které sice mají ve své péči rodiče nebo prarodiče, na druhou stranu jim chybí kontakt s ostatními dětmi a také pedagogy. Prokázal to nedávný průzkum, který odhalil, že především pro pětileté děti je aktuální doba velkým oříškem.  

I děti z mateřské školky mají připravenou distanční výuku. Podle mnoha rodičů jsou zprávy nebo hovory od oblíbených učitelek to jediné, co děti během dne umí dostat do té správné nálady. Podobné reakce a zlepšení nálady přijde ve chvíli, kdy dítě přijde do kontaktu (byť jen virtuálně) s dítětem stejného věku.  

Distanční výuka je povinná pro pětileté a šestileté 

Možná jste se pozastavili nad jednou věcí, a sice proč mají děti distanční výuku. Tato výuka se týká pětiletých a šestiletých dětí čili těch, kteří mají před sebou v nejbližší době povinnou školní docházku. Mladší děti se mohou zapojit pouze dobrovolně.  

Distanční výuka probíhá v online formě, ale v některých případech také off-line. Co se týče online formy, využívány jsou videotelefonní platformy, také úkoly posílané dětem e-mailem nebo volání přímo dětem, což je potěší především.  

Důraz se klade na praktické úkoly 

I když dostávají děti dostatek praktických úkolů, které jsou posílány rodičům především prostřednictvím zmiňovaného e-mailu, dětem chybí kontakt s přáteli a učitelkami. Pedagogové se však snaží posílat rodičům i tipy na to, co můžou s dětmi dělat venku.  

Zároveň se klade důraz na to, aby se rodiče příliš nezahltili. Proto se mezi formami komunikace vybere jen pár, které se preferují a nezatěžují se rodiče dalšími možnostmi komunikace. Pedagogové si velmi zakládají na tom, aby to bylo zábavné i pro rodiče, nikoli jenom pro děti. Snaží se, aby i taková procházka do přírody byla velkým zážitkem nebo dobrodružstvím. 

Mohlo by se vám líbit...