Jakých prohřešků se nejčastěji dopouštíme při výchově dětí?

Výchova dětí není nic snadného. Lidé si to moc dobře uvědomují, proto se mnohdy do rodičovství neženou. Jenže když se záhy rodiči stanou, musí se k tomu nějak postavit. V tomto případě je třeba zmínit, že žádný zkušený rodič z nebe nespadl. I rodiče se při své výchově dopouští několika chyb. Pojďme si zmínit nejčastější prohřešky týkající se výchovy dětí a třeba se z toho pojďme poučit do budoucna.  

Rodiče neříkají dětem pravdu 

Lži plynou v další lži a dětská zvědavost nezná hranic. Pokud nebudete k dětem mluvit otevřeně, do své pavučiny lží byste se velice rychle mohli zamotat. V žádném případě by se dětem nemělo lhát. I když něco může nějakou chvilku bolet, dítě to stejně zkousne dříve nebo později. Je však třeba konstatovat, že pokud budete lhát, dítě automaticky ztrácí důvěru ve svého rodiče a následování přesvědčování o tom, že něco, co říkáte, je už opravdu pravda, je velice těžké.  

Rodiče málo chválí 

Samozřejmě všeho moc škodí, ale i málo pochval není ku prospěchu. Pochvala je pro děti jako pohonný motor, který příjemně zahřeje na duši. Proto děti chvalte, povzbuzujte je k činnostem, neshazujte je a naopak jim neříkejte, jaké nemehla jsou. To by se mohlo neblaze projevit v budoucnu na sebevědomí dítěte.  

Rodiče dávají dětem úplatky 

Úplatky nejsou nic dobrého ve světě dospělých, ale ani ve světě dětí. Sice je někdy na místě a nezbytně nutné dítě uplatit sladkostí, nedělejte to však neustále. Uplácení se vám zkrátka může vymstít, děti najednou nebudou chtít uklízet svůj pokoj bez lízátka nebo si nebudou chtít dělat domácí úkoly, aniž byste jim za to nekoupili novou hru, co vyšla v obchodech. Zkuste k dětem přistupovat trochu jinak, úplatky nejsou opravdu tou jedinou cestou k tomu, aby dítě udělalo to, co chcete. Pamatujte na to. 

Mohlo by se vám líbit...