Dovednosti, kterým by se děti měly naučit ve školce i mimo ni

Podle posledních průzkumů nejsou dnešní děti připraveny na školský systém. Do školek je mnoho rodičů dávat nechce, ovšem doma je mnohým dovednostem sami zkrátka nenaučí. A poslední předškolní povinný rok ve školce už zkrátka nic nezachrání.  

Děti jsou dnes velice fixované na své rodiče, stejně tak jsou fixované na nejmodernější technologie a aplikace, se kterými chtějí trávit vícero času než s přáteli. A to je samozřejmě chyba. Většina aplikací a her, které denně využívají, nejsou totiž nic, co by je posunulo vpřed. Jenže existuje několik dovedností, které by se děti během svého raného věku měly naučit. O jakých dovednostech je konkrétně řeč? 

Tolerance na prvním místě 

To, co rodiče doma dítě nemohou tolik naučit, je tolerance. Už jenom z toho důvodu by se malé děti ve školkovém věku měly do školky dávat. Toleranci se totiž nejvíce naučí se svými vrstevníky, když s nimi budou sdílet hračky a trávit s nimi den.  

Bohužel není tajemstvím, že často vyrůstáme v příliš izolovaných prostorech, kde jsou lidé většinou stejní. Myslí se tím také domov, kde nevídáme nikoho jiného než své rodiče nebo prarodiče. V takovém prostředí však dítě nemůžeme naučit toleranci. Pokud je však dáme do školky, najednou je vystavujeme rozličným psychickým stavům, jiným rasám, jiným sexuálním orientacím. A učíme je toleranci vůči tomu všemu.  

Soucit jako jedna z nejdůležitějších vlastností vůbec 

Kromě jiného se také ve školce naučíme soucitu. Podle mnoha odborníků je soucit jednou z nejdůležitějších dovedností, které dítě můžeme naučit. Jenom díky soucitu, který musíme v dítěti vypěstovat a následně o něj pečovat, můžeme spolupracovat s ostatními. 

Každý rodič by se měl dítěte ptát, jak si myslí, že se ostatní cítí v různých životních situacích. Podobně se ptají i paní učitelky dítěte ve školce, když třeba vidí plačícího kamaráda, kterému zrovna sebralo hračku.  

Mohlo by se vám líbit...