Bezpečnostní opatření při pohybu dětí ve školkách

Přemýšlíte nad tím, že dáte své dítě do školky? Pokud ano, možná se strachujete o to, že bude dítě v nebezpečí, že o něj nebude dobře postaráno. Toho se nebojte, přece jen existují předpisy vztahující se na bezpečnostní opatření, které se musí ve školkách dodržovat. Pokud máte své dítě dávat do školky a chcete se o bezpečnostních opatřeních více dozvědět, přinášíme vám seznam bezpečnostních opatření, které se vztahují na pohyb dětí ve školkách.  

Děti přece jenom chodí s učitelkami ven na procházku, občas jezdí na výlety, jindy jsou součástí nějakých soutěží nebo akcí pro děti. Při každém takovém pohybu dětí se musí dodržovat jistá bezpečnostní opatření. Jaká? 

Bezpečnostní opatření, která se musí dodržovat 

  • Učitelky nesmí ponechávat dítě bez dozoru, ať už se pohybují v šatnách, ve třídě, na zahrádce nebo v hernách.  
  • Elektrické zásuvky musí být vždycky opatřeny krytkami, aby nebyly pro děti hrozbou nebo nebezpečím.  
  • Při chůzi na schodech paní učitelky musí dbát na to, aby se děti nestrkaly, aby chodily klidně a také aby se držely zábradlí. Tím se předchází nemilým úrazům na schodištích, které mají šílené následky.  
  • Paní učitelky nikdy nesmí odejít od dětí. Pokud si musí odskočit, musí zajistit dohled jiné pracovnice z mateřské školy, případně musí děti odvést v pořádku k jiné pracovnici mateřské školy.  
  • Učitelka vždycky musí dítě doprovázet. I tehdy, kdy se přesouvají k jiným zájmovým aktivitám.  
  • Učitelka musí vždycky zkontrolovat a průběžně kontrolovat všechny prostory, kde se děti pohybují. Ať už je to herna, třída nebo sociální zařízení.  
  • Všechno nářadí i nebezpečné předměty musí být uloženy mimo dosah dětí, tedy ve vymezených prostorách školky. Pokud dojde k jejich použití, poté se opět musí vrátit na toto určené, vymezené místo. 

Mohlo by se vám líbit...