Jak se školky vypořádaly s novým nařízením?

Pokud máte dítě ve školce, moc dobře víte, že od loňského září platí nové nařízení, a sice takové, že pětileté děti musí do školky chodit povinně v souvislosti se správnou předškolní výchovou. Povinná školka rozdělila rodiče na dvě skupiny, a sice na ty, kteří školku podporují a kteří si myslí, že je dobře, že se zavedla, a na ty, kteří by ji nejraději zrušili. V souvislosti s povinnou školkou totiž započalo i nutné omlouvání absence. Děti mají své omluvné listy, do nichž musí rodiče psát omluvenky jako na základní škole.

Otázkou však není, co na nové nařízení říkají rodiče, ale co na novou vyhlášku říkají školky, které od loňského září mají pořádně napilno. Bohužel je třeba zmínit, že vláda se od vyhlášky o situaci v České republice nijak nezajímá, proto se do pátrání pustily mnohé organizace, které se zaměřily právě na to, jak se s novým nařízením vypořádaly státní školky. Do pátrání se pustila organizace Člověk v tísni a Agentura pro sociální začleňování.

Každá školka si nařízená pravidla upravuje jinak

Největší změnou letošního školního roku byla povinná docházka. Děti tak v době své nepřítomnosti musí přinést omluvenku v omluvném listu, stejně jako to probíhá na základních školách. To je asi ta nejnáročnější změna, kterou nové nařízení přineslo. Každá školka si ostatní pravidla nařízení upravila po svém, a to v kompetenci se školním řádem.

Školky nejsou dostatečně informované

Sice nová vyhláška vstoupila v platnost, ale chybí v ní informace. Mateřské školky třeba netuší, co dělat, když se děti nedostaví k zápisu do školky. Nejvíce chybí jakési sjednocení postupu, nejvíce problémů vzniká u meziresortní spolupráce. Otázkou je, jestli ministerstvo vyjde vstříc či jestli nechá vyhlášku dál bez potřebných informací.

Jak jsme zmínili, dalším velkým problémem je to, že školky nevědí, co dělat, když se dítě nedostaví k zápisu. Problém není v tom, že se dítě k zápisu nedostalo, ale hlavně problém je, že dítě není najednou dohledatelné a že i přesto se mu musí držet místo ve školce. Místo se tak nemůže nabídnout jiným zájemcům, kteří třeba chtějí do školky vstoupit a nejsou ze spádové oblasti.

Mohlo by se vám líbit...