Kroužky se stávají pro děti nedosažitelné. Chudší děti na kroužky už nedosáhnou

Dát dítě do školky, to je velký krok jak pro dítě, tak pro rodiče. A co pak tehdy, kdy se dítě rozhodne vejít do nějakého kroužku? To je opět další velký krok, který v životě dítěte přijde a který musí akceptovat i rodiče. Zatímco některé děti chodí se svými rodiči do kroužků už v předškolním věku, jiné chodí už samy do kroužků během školního roku. Každým rokem se nabídka kroužků rozšiřuje a zvětšuje, školky a školy se snaží přicházet s atraktivními kroužky, které by děti mohly bavit. Je však pravdou, že se nejedná o levnou záležitost.  

Ceny kroužků rostou už pár let. V současné době lze říct, že školky a školy nabízí stále dražší a dražší kroužky, na které si řada rodin s dětmi bohužel už nedosáhne. Hlavně chudší děti se mohou s kroužky rozloučit, pokud si rodiče nejsou ochotni na daný kroužek půjčit.  

Začíná to už ve školce 

Zatímco kdysi se na peníze začalo hledět až ve školách, kdy se musely hradit kroužky nebo výlety a kdy se ukázalo, které rodiny na to mají a nemají, nyní se finanční rozdíly mezi rodinami a tedy i mezi dětmi začínají projevovat už ve školce. Jsou školky, které si účtují nemalé částky za výtvarné kurzy, dále za logopedické hodiny nebo třeba za hudební kroužky či výuky angličtiny. Dříve se za takové věci neplatily poplatky, to vše přišlo až se školou.  

I když v minulosti už byly mateřské školy upozorněny na to, že nemohou zpoplatňovat kroužky, které se řadí do výukových programů školek, stejně toto upozornění mnohé školky zamítají a ignorují.  

Už je minimum školek, které nevybírají poplatky  

Bohužel mnohé školky si dosvědčí, že kroužky, za které berou peníze, jsou mimo výukový program. A tak tedy nezbývá nic jiného, než účtovat si poplatky za služby a výuku navíc, kterou učitelé ve školkách poskytují dětem navíc. A tím se tedy začíná upozorňovat na finanční nerovnosti mezi rodiči. Najdou se ti, kteří nemohou dětem poskytnout byť základní, leč zpoplatněné vzdělání ve školkách, a pak se najdou ti, kteří si samozřejmě mohou i zpoplatněné kurzy zaplatit.  

Školky si však musí uvědomit, že jediní, kdo trpí, jsou samotné děti, mezi nimiž se už v tak raném věku vyskytují rozdíly.  

Mohlo by se vám líbit...