České školky se mění

Mnozí rodiče v současné době nechtějí dávat své ratolesti do školky. Jsou toho názoru, že dítě školku k životu nepotřebuje, že všechno, co se zastane ve školce, zvládne zastat i rodič doma. Jenže to je samozřejmě jeden velký omyl. Dítě školku k životu potřebuje, musí se stýkat se svými vrstevníky, naučit se s nimi mluvit, tolerovat je, musí se naučit tvořit a rozvíjet své kreativní myšlení. Ve školce se jim učitelky věnují, doma na ně možná nemáte vždy čas.  

Řada rodičů se však domnívá, že školky jsou stejné jako před lety, že se ve školkách učí zastaralým věcem nebo že se naopak ve školkách používají jen mobilní telefony a počítače. Jenže to všechno je jen omyl, domněnka, kterou si rodiče malých ratolestí vypěstovali ve svých hlavách. Pravdou je, že se dnešní české školky mění, a to rozhodně k lepšímu.  

Netradiční školka poprvé vzrostla v Libereckém kraji 

Stále více školek se začíná inspirovat netradiční školkou, která jako první vznikla či vzrostla v Libereckém kraji. Právě zdejší školka, kterou najdeme konkrétně ve Vratislavicích nad Nisou, se inspirovala těmi japonskými školkami, respektive japonským stylem. Do školky se vejde až padesát dětí, o které je fantasticky postarané.  

Školka byla postavena tak, aby se hodně podporoval čas strávený venku. Proto při pohledu na školku vás překvapí zejména atrium se zelení, kde si mohou děti hrát. Celková školka je zajímavě rozčleněná, nenajdete v ní klasické uzavřené třídy, jako je tomu v jiných mnohých školkách v České republice, které se ještě touto školkou neinspirovaly. Všechno je to jeden otevřený prostor, který se prolíná s exteriérem.  

Děti se do takových školek těší 

Od této výjimečné školky, jejíž zahrada je plná lávek, otvorů nebo přechodů či průhledů, se inspirovalo mnoho dalších školek v České republice. Lze tedy říct, že se školky mění k lepšímu. Najednou už pro děti nejsou školky něco, kam nechtějí chodit, ale spíše to jsou místa, kam chodí víc jak rády. 

Mohlo by se vám líbit...