Školkovné a co je třeba vědět

Řada dětí se letos poprvé vydala do školky. Letošní září tak pro ně nebylo takové, jaké znali. Do školky se však děti většinou těší, problém mají spíše rodiče, kteří si nejsou jistí tím, jestli chtějí, aby děti navštěvovali školská zařízení. Nakonec však všichni rodiče dítě do školky dají, alespoň na pár dní v týdnu. Nechtějí, aby až do základní školy byly bez přátel a aby s prvními dětmi přišly do styku až v sedmém roce života, kdy už pro ně bude zase o něco těžší zapadnout nebo spřátelit se.  

Jak již bylo zmíněno, u dětí většinou není problém při nástupu do školky. Větší problém s nástupem do školky mají jejich rodiče, kteří byli do té doby zvyklí se s nimi vídat ustavičně, každý den, čtyřiadvacet hodin. Když je navíc dají do školky, musí si zjistit informace o školkovném. Mají na něj nárok nebo jak se vlastně vypočítává?  

Co je to školkovné? 

Školkovným se rozumí sleva na dani na umístění dítěte v předškolním zařízení. Nejsou to veškeré výdaje, které se pojí s pobytem dítěte ve školce. Sleva se vztahuje jenom na výdaje, které se pojí s umístěním dítěte do předškolního zařízení. Jedná se tedy o takzvané školné, nikoli o nákup přezůvek a dalších věcí. Do školkovného se nepočítají ani aktivity dětí ve školce nebo stravné, je to výhradně jen školné, díky němuž mohou děti navštěvovat předškolní zařízení.  

Kdo uplatňuje školkovné? 

Školkovné čili tuto slevu na dani mohou uplatnit takřka bez výjimky všichni rodiče, jejichž dítě je umístěné v předškolním zařízení čili ve školce. Výhodou školkovného je to, že nemusíte dokazovat žádnou výši svých příjmů, jako je tomu u jiných slev, které chcete uplatnit. Ovšem stejně jako u slev na dítě, i v tomto případě platí, že slevu může uplatnit jenom jeden z rodičů, nikoli oba dva. Dítě zároveň musí žít ve společné domácnosti s tímto rodičem, který se rozhodne uplatnit slevu.  

Jak vysoká sleva na dani to je? 

Pravděpodobně se ptáte, jak velká sleva na dani to je. Výše školkovného se odvíjí vždy od celkové částky, kterou rodič dítěte vynaložil na zaplacení školného, maximálně se však jedná o slevu rovnající se minimální mzdě, tedy částce 13 350 korun. 

Mohlo by se vám líbit...