Lesní mateřské školy se dostaly i do zákona

lesni skolky

V letošním roce se lesní mateřské školky dostaly i do legislativy. Má na tom zásluhu nově schválená novela školského zákona. V ní se nyní objevil i pojem lesní mateřská škola, a proto její existenci už nikdo nemůže zpochybňovat. Je to velký posun ve vnímání těchto zařízení. Co konkrétního přinesl?

Do lesa i v rámci povinného školního roku

Především je nutné říci, že tyto druhy školek nemohou využívat stavbu. Řada těchto školek ale různé stavby využívá jako zázemí, které je možné vytopit a kde se děti mohou pohybovat v případě nepříznivého počasí. Podle členů Asociace lesních školek je nutné dále spolupracovat s ministerstvem pro místní rozvoj, aby bylo jasné, jaké zázemí budou mít lesní školky povolené. Je také samozřejmé, že se lesní školky budou přihlašovat do rejstříku předškolních zařízení, který vede ministerstvo školství. Proto bude možné, aby dítě absolvovalo rok povinné předškolní výchovy i v rámci lesní školky. Ten má platit od školního roku 2017/2018.

Pobyt v přírodě zlepšuje tělesnou kondici dětí

O přínosech pobytu dětí v přírodě nelze pochybovat. Například ministerstvo životního prostředí existenci lesních školek již delší dobu aktivně podporuje. Kladně hodnotí vztah dětí k přírodě, který si tak dítě může už v raném věku velmi intenzivně pěstovat. Viditelně se zlepšuje i tělesná kondice dětí. Zatímco při příchodu do lesní mateřské školy mají třeba problém vylézt na kopec, po pár měsících už ho snadno vyběhnou. Výborně se učí i vzájemné spolupráci starší s mladšími. Starší děti pomáhají mladším, významně se tak posiluje prvek týmové hry místo všudypřítomné soutěživosti. Každý se rozvíjí podle toho, co mu jde dobře. Součástí fungování lesní školka je například i pěstování různých rostlin. Děti se učí pracovat na zahradě s malým nářadím.

Mohlo by se vám líbit...