Kdy dát dítě do školky? Radíme rodičům

V životě každého rodiče přijde chvíle, kdy se budou rozhodovat, jestli mají nebo nemají dát dítě do školky, respektive kdy dát dítě do mateřských škol. V současné době se mezi námi najdou rodiče, kteří mateřské školy bojkotují a kteří odmítají dávat své děti do těchto zařízení. Jsou toho názoru, že dokážou své děti naučit naprosto všechno sami, aniž by jim do jejich výchovy kdokoliv mluvil. Odborníci jsou však toho názoru, že tímto se chovají opravdu sobecky a že by se měli nad sebou zamyslet. Jedinému, komu škodí, je totiž jenom jejich dítě.  

Proč dát dítě do školky? 

Než přejdeme k tomu, v jakém věku dát dítě do školky, prozraďme si, proč vůbec dítě do školky dávat. Jak jsme zmínili, řada rodičů přistupuje k tomuto velice skepticky a sobecky. Dítě však podle odborníků do školky jít potřebuje, potřebuje být ve větším kolektivu, potřebuje se naučit tomu, jak se ve větším kolektivu chovat a jak s ostatními spolupracovat. Navíc díky školkám se děti trochu osamostatní, což je důležité pro jejich budoucnost.  

Pro děti jsou mateřské školy jakousi první zkušeností, při níž se o sebe musí zkrátka postarat a při které se musí naučit uznávat pedagogy jako své autority. Navíc se dítě naučí mnohým novým věcem, jako jsou hry či různé podobné aktivity.  

Kdy tedy dítě do školky dát? 

Tím se už dostáváme k jádru věci, a sice k tomu, kdy dítě do školky dát. Obecně neexistuje povinná školní docházka, respektive platí jenom to, že dítě by mělo navštěvovat jenom jakýsi předškolní rok před nástupem do školy. Podle státu tak musí dítě nastoupit do školky v pěti letech nejpozději. Mezi lidmi však panuje jakési dogma, že dítě musí nastoupit do školky padnutím třetího roku.  

Je však třeba konstatovat, že to, kdy dá rodič své dítě do školky, je zcela na něm. Většinou je rozhodující to, jestli se musíte vrátit do zaměstnání či nikoliv či jestli se staráte o sourozence dítěte doma či nikoliv. 

Mohlo by se vám líbit...